Medisinsk nytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Streptokokker i endring

  Streptokokker i endring

  I løpet av de siste årene har man gjort flere forsøk på å utvikle vaksiner mot streptokokker (Lancet 2001; 358: 1334–7). En effektiv vaksine avhenger av at bakterien er relativt stabil. Rutineprøver fra et lukket, religiøst samfunn viser imidlertid at streptokokker endrer seg raskt. I begynnelsen var 92 % av de positive prøvene serotype M1. Etter ett år var denne andelen redusert til 13 %, mens 84 % var M6. Nesten 30 % av pasientene som hadde vært infisert med serotype M1 ble reinfisert med M6-streptokokker.

  Ny forklaring for Ehler-Danlos syndrom

  Ny forklaring for Ehler-Danlos syndrom

  Hos halvparten av pasienter med Ehler-Danlos syndrom finner man en mutasjon i genet som koder for kollagen typeV (N Engl J Med 2001; 345: 1167–75). Tenasin-X er et ekstracellulært protein som ikke er i familie med kollagen, men som finnes i hud, seneskjeder, muskler og blodårer. Blodprøver fra 151 pasienter med Ehler-Danlos syndrom viste at fem av disse mangler tenasin-X, mens man fant proteinet hos samtlige pasienter med leddgikt, psoriasis og hos friske kontroller. Mangel på tenasin-X kan derfor være årsaken til en hittil ukjent form for Ehler-Danlos syndrom.

  Angrepspunkter for antibiotikaresistens

  Angrepspunkter for antibiotikaresistens

  I en artikkel i Nature (2001; 413: 814–21) beskrives bindingsstedene på bakterieveggen for flere viktige typer antibiotika. Stoffene interagerer ikke med ribosomale proteiner, men bindes til en bestemt peptidyl transferase-kavitet. Dette segmentet på 23S er det samme stedet som man oftest finner mutasjoner som fører til antibiotikaresistens. Funnene kan vise seg å bli svært viktige for utvikling av nye typer antibiotika.

  Røyking øker risikoen for lungemetastaser

  Røyking øker risikoen for lungemetastaser

  Røykere dør oftere av brystkreft enn ikke-røykere, men hyppigheten av sykdommen er den samme i begge grupper (Chest 2001; 119: 1635–40). En matchet pasientkontrollundersøkelse viser at røykere kan ha økt risiko for å utvikle lungemetastaser. Blant 87 pasienter som hadde metastaser var det flere som røykte enn hos kontrollpasienter uten metastaserende sykdom. Multivariatanalyser viste et oddsforhold for metastaser hos nåværende røykere på 1,96, men økningen var bare på grensen til å være signifikant (p = 0,06).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media