Fødselskart for bedre kommunikasjon?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Et fødselskart hvor den gravide skriver ned sine forventninger til svangerskap, fødsel og barseltid, kan bidra til bedre kommunikasjon mellom første- og annenlinjetjenesten.

  Artikkel

  Det håper jordmødre i fem Akershus-kommuner som står bak et pilotprosjekt, hvor man har utviklet et såkalt fødselskart til bruk i svangerskap, fødsel og barseltid. Prosjektet er et barn av Sosial- og helsedepartementets ønske om å satse på kvinnehelse, og ble iverksatt etter forslag fra deltakere på legkvinnekonferansen om fødsel- og barselomsorg, som ble arrangert i regi av Statens helsetilsyn høsten 1999.

  Kort fortalt er fødselskartet en folder hvor den gravide i stikkordsform skriver ned hvilke forventninger hun har til svangerskap, fødsel og barseltid. Fødselskartet er tenkt som et personlig og frivillig dokument til hjelp gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, og det er den gravide som skal skrive, ikke legen eller jordmoren som hun går til kontroll hos.

  – Dette skal ikke være en erstatning for helsekort for gravide, men en slags standardisert form for ønskebrev. Fødselskartet skal speile kvinnenes forventninger. Hensikten er å forbedre kommunikasjonen mellom første- og annenlinjetjenesten. Det viser seg at det meste av det som den gravide planlegger og snakker om i samtaler med jordmor eller lege, blir borte når de kommer til sykehuset og skal føde. Kun tre av 15 kvinner i pilotprosjektet opplevde at jordmor i fødeavdelingen tok hensyn til opplysningene i fødselskartet. Vi ønsker at helsetjenestetilbudet i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg skal oppleves som en sirkel og ikke være tre løsrevne bolker, sier Johanne Aarseth, jordmor i Fet kommune.

  Jordmødrene håper at Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn bidrar økonomisk slik at man kan gå i gang med et hovedprosjekt som inkluderer alle fødende i kommunene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media