Helseministeren vil ha smidigere henvisningsordning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Eventuelle justeringer av henvis-ningsordningen må ikke svekke kommunikasjonen mellom fastlege og spesialist, sier Aplf-leder Hans Kristian Bakke.

  Artikkel

  Henvisningsordningen som ble innført samtidig med fastlegeordningen, og som tilsier at pasienter må ha henvisning fra fastlegen sin for å komme til behandling hos spesialist, har skapt uro blant leger så vel som blant pasienter siden fastlegeordningen ble innført 1. juni. Nå signaliserer helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) at han vil rådføre seg med Legeforeningen for å komme frem til justeringer av henvisningsordningen, slik at det blir enklere for pasienter å komme til spesialist.

  Kommunikasjon må ikke svekkes

  Kommunikasjon må ikke svekkes

  – Vi vil se på dette, vurdere positive og negative sider grundig og eventuelt gjøre justeringer. Men kommunikasjonen mellom fastlege og spesialist må ikke svekkes, sier Hans Kristian Bakke. Han viser også til at landsstyret i Legeforeningen fremhevet at Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) må se på dette i fellesskap.

  – Det har vært mye støy rundt dette. Da vi laget henvisningsordningen, forsøkte partene å unngå det som nå er skjedd, ved at pasienter som har gått til spesialist før 1. juni i år ikke trenger ny henvisning av fastlegen før 30. juni neste år. De privatpraktiserende spesialistene har bevisst ikke latt overgangsordningen virke, hevder Bakke.

  I PSL hilses justeringer velkommen.

  – Aller helst vil vi at kravet om henvisningsordning for kronisk syke, blir fjernet helt. Særlig mener vi det er viktig å se på de to spesialitetene psykiatri og gynekologi, sier PSL-leder Harald Guldsten. Han anser at fastlegen kan ivareta sitt helhetlige og koordinerende ansvar for den enkelte pasient, ved at spesialister blir pålagt å sende epikrise etter hver konsultasjon eller behandlingsserie.

  – Men det er tankevekkende at Legeforeningen har vært med på å forhandle frem en henvisningsordning som verken spesialister, pasienter eller politikere har ønsket, kommenterer han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media