Vaksinasjon i en medietid

Artikkel

Medieoppslag i Storbritannia skapte for få år siden uro omkring vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Senere epidemiologiske studier, omtalt på lederplass i Tidsskriftet nr. 23/2001, har ikke gitt holdepunkter for at denne vaksinen kan forårsake autisme blant barn. TV2 presenterte 7. november denne saken for norske seere.

Vaksinasjon er basert på tillit og troverdighet. Oppslag i presse og kringkasting påvirker befolkningens holdninger og handlinger. Både sentrale vaksinasjonsmyndigheter og den enkelte lege må finne seg i medienes søkelys og utnytte mulighetene dette gir. Synkende tillit kan føre til redusert vaksinasjonsdeltakelse og dermed økt forekomst av smitte, sykdom, alvorlige senfølger og død av meslinger, kusma og røde hunder i Norge. Dette er både helsepersonells og journalisters ansvar.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler