Heroin i behandlingsøyemed

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En sveitsisk forskergruppe har kommet til at heroinbehandling av opiatmisbrukere som ikke har hatt hjelp av annen behandling, kan prøves.

  Artikkel

  Behandling av opiatmisbrukere med heroin har vært vanlig i Sveits og ved spesielt autoriserte sentre i Storbritannia i mange år. I den nylig publiserte undersøkelsen (1) fulgte man 237 pasienter som kom inn i behandlingsprogrammet i løpet av 15 måneder 1994–95, og som var under behandling i minst 18 måneder. 128 pasienter som ble tatt under behandling i samme periode, ble ekskludert fordi de ble utskrevet før det var gått 18 måneder. Andelen med alvorlige somatiske problemer falt fra 22 % ved innkomst til 13 % 18 måneder senere. Andelen med alvorlige mentale problemer sank fra 35 % til 19 % og andelen med kroppsmasseindeks under 20 kg/cm2 falt fra 35 % til 24 % i samme tidsrom. En uavhengig ekspertgruppe ledet studien.

  – Denne sveitsiske forskergruppen har gjort flere studier med karakter av egenevaluering. Gruppen har ikke vært uten egeninteresse, og resultatene deres er mye kritisert, sier overlege Helge Waal ved MARIO-prosjektet ved Ullevål universitetssykehus.

  – Resultatene har vært gjennomgått av en uavhengig WHO-gruppe, som konkluderer med at det eneste som dokumenteres, er at heroinbehandling er gjennomførbart for dem som foretrekker det. En del misbrukere foretrekker heroin, bl.a. fordi svingningene i serumnivå bidrar til at de får en ruseffekt. For øvrig er det en stor ulempe med heroin at det må injiseres flere ganger daglig, noe som gjør behandlingen mer kostbar og upraktisk. Å la pasientene sørge for injeksjonene selv hjemme medfører bl.a. problemer med videresalg, sier Waal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media