Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

  Artikkel
  Telemark sentralsjukehus, seksjon for kar-/thoraxkirurgi, kirurgisk klinikk

  Telemark sentralsjukehus, seksjon for kar-/thoraxkirurgi, kirurgisk klinikk

  godkjennes som utdanningsinstitusjon gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

  Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2001.

  Sentralsykehuset i Hedmark, karkirurgisk seksjon, kirurgisk avdeling

  Sentralsykehuset i Hedmark, karkirurgisk seksjon, kirurgisk avdeling

  godkjennes som utdanningsinstitusjon gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

  Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2001.

  Distriktspsykiatrisk senter Sør, Vest-Agder fylkeskommune

  Distriktspsykiatrisk senter Sør, Vest-Agder fylkeskommune

  godkjennes som utdanningsinstitusjon for ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

  Godkjenning gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, konsultasjons-/liaisontjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og behandlingssenter.

  Det er en forutsetning for godkjenning at det er overlege ansatt og arbeidende i full stilling ved hver av enhetene.

  Godkjenningen gjelder fra 10.10. 2001.

  Rana sykehus

  Rana sykehus

  godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 2,5 års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

  Godkjenningen gjelder fra 16.10. 2001.

  Innføring av prosedyreliste/attestasjons-skjema i spesialiteten blodsykdommer

  Innføring av prosedyreliste/attestasjons-skjema i spesialiteten blodsykdommer

  Det innføres ferdighetskrav for spesialiteten blodsykdommer, og det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i blodsykdommer vedlegges utfylt og attestert prosedyreliste/attestasjonsskjema etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

  Det anbefales at prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i blodsykdommer før etter 1.1. 2004.

  Informasjon om at det innføres prosedyreliste/attestasjonsskjema er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat

  v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Øst-Finnmark, Kirkenes sykehus

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Øst-Finnmark, Kirkenes sykehus

  Godkjenningen til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Øst-Finnmark, Kirkenes sykehus, reduseres fra tre til to år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

  Godkjenningen omfatter tjenesteområdet poliklinikktjeneste.

  Endringen gjelder fra 17.10. 2001.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media