Nytt om navn

Stine Bjerkestrand Nesje, Hans Petter Fosseng, May-Brith Mandt Om forfatterne
Artikkel


John I. Alvheim (FrP) tar nå fatt på en ny periode som leder. Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) er nestleder, og Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) ble valgt til komiteens sekretær.

Sosialkomiteen består av følgende stortingsrepresentanter: John I. Alvheim (FrP), Olav Gunnar Ballo (SV), Åse Gunhild Woie Duesund (KrF), Ola Gløtvold (Sp), Bjarne Håkon Hanssen (Ap), Britt A. Hildeng (Ap), Beate Heieren Hundhammer (H), Bent H. Høie (H), Asmund Kristoffersen (Ap), Sigbjørn Molvik (SV), Harald T. Nesvik (FrP), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Gunn Olsen (Ap) og Magne Aarøen (KrF).


Anbefalte artikler