Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Fra tid til annen får vi historier som har preg av vandrehistorier. Redaksjonen velger å tro at også vandrehistorier har sin rot i virkeligheten. Vi tviler ikke på begynnelsen av historien som en av våre faste bidragsytere har sendt inn, men selv om avslutningen er sann gir den oss visse mistanker. Likevel er den fortalt på en slik måte at den meget vel kan ha hendt.

Anbefalte artikler