Legeforeningen møtte helseministeren

Artikkel

Fra venstre Harry Martin Svabø, Hans Kristian Bakke, Dagfinn Høybråten, Hans Petter Aarseth og Magne Nylenna. Foto L.B. Johannessen

En gruppe bestående av både den gamle og nye ledelsen i Legeforeningen har hatt møte med den nye helseministeren. Dagfinn Høybråten (KrF) tok imot president Hans Petter Aarseth og generalsekretær Harry Martin Svabø, samt påtroppende president Hans Kristian Bakke og påtroppende generalsekretær Magne Nylenna til et kontaktmøte.

Møtet er et ledd i den løpende kontakt mellom Legeforeningen og Sosial- og helsedepartementet, og det ble lagt et godt grunnlag for videre dialog om viktige temaer mellom foreningen og departementet.

Anbefalte artikler