Bærum-saken utsatt på ny

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Riksadvokaten utsetter behandling av Bærum-saken til midten av desember. Dermed vil det ta tre år før en endelig påtaleavgjørelse foreligger.

  Artikkel

  – I slutten av september gikk det ut brev til partenes advokater om at vi må prioritere andre saker, opplyser Knut H. Kallerud, førstestatsadvokat ved riksadvokatembetet (1).

  Kallerud avviser at det er momenter ved Bærum-saken i seg selv som har ført til utsettelsen: – Avgjørelsen skyldes utelukkende stor arbeidsbelastning hos Riksadvokaten. Vi har såpass mange saker som dreier seg om varetekt, fortsatt fengsling og behov for akutte beslutninger, at vi simpelthen så oss nødt til å la disse oppgavene gå foran, sier han.

  Når Riksadvokaten utsetter realitetsbehandling av Bærum-saken til årets siste måned, kan det innebære at en endelig påtaleavgjørelse først vil være klar på nyåret i 2002. Anmeldelsen, hvor overlege Carl-Magnus Edenbrandt anklaget sin kollega Stig Ottesen for aktiv dødshjelp i 11 tilfeller ved Bærum sykehus, ble levert inn i januar 1999 (2). Det er kun den såkalte hovedsaken fra juli 1998, der en kreftsyk mann døde etter behandling med lindrende sedering, som av begge parter er klaget inn for Riksadvokaten. Statens helsetilsyn har tidligere besluttet å gjenoppta Bærum-saken på faglig grunnlag, men bestemte i sommer å la vurderingen stå i bero til saken er endelig avgjort i rettssystemet (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media