Styrer for helseforetakene i Nord-Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Styrer er oppnevnt for de seks helse-foretakene i Helse Nord. Ett av dem skal ledes av Ellen B. Pedersen, kommunelege I i Øksnes.

  Artikkel

  Etter et styremøte i det regionale helseforetaket Helse Nord er det klart at leger er representert i alle de seks lokale helseforetakene, bortsett fra det som omfatter sykehusapotekene (1).

  Det er i helseforetaket NorTro at kommunelege I i Øksnes, Ellen B. Pedersen, er utnevnt til styreleder. Andre leger som er utnevnt til medlemmer, er Erik Langfeldt, kommunelege I, Nordkapp (Helseforetak Finnmark), Anne Hensrud, kommunelege, Bardu (Helseforetak RiTø), Siv Kvernmo, psykiater, Karasjok (Helseforetak RiTø), Morten Bain, kommunelege I, Vågan (Helseforetak NSS: Nordland Sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus, Lofoten sykehus), Lars Vorland, overlege, Mikrobiologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø (Helseforetak NSS), Truls Myrmel, overlege, Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi, Regionsykehuset i Tromsø (Helseforetak Helgeland).

  De ansattes representanter, tre i hvert styre, vil være klart på et senere tidspunkt.

  Direktørstillingene for de nye foretakene er nå utlyst.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media