Endrete kurskrav i fem spesialiteter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravene i de fem spesialitetene gastroenterologisk kirurgi, immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk nevrofysiologi, medisinsk genetikk og radiologi endres og gis slik ordlyd:

  Artikkel
  Gastroenterologisk kirurgi

  Gastroenterologisk kirurgi

  125 timer, herunder følgende obligatoriske kurs: Oesophagus/ventrikkel pluss lever/galle/pancreas til et firedagers kurs (28 timer). Tarmsykdommer pluss anoproktologikursene til et ukeskurs (35 timer). Laparoskopisk kirurgi, SADE-kurset.

  I kurskravet på 125 timer kreves ca. 30 timer som valgfrie kurs/møter. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden fra 1.1. 2003.

  Det nye kurstilbudet bør innføres omgående, men med en overlappingsperiode frem til 1.1. 2003. Ved dette tidspunkt vil den store majoriteten av dagens utdanningskandidater ha fullført sin treårige grenutdanning i gastroenterologisk kirurgi.

  Immunologi og transfusjonsmedisin

  Immunologi og transfusjonsmedisin

  200 timer, herav minst 20 timer i hemoterapi, minst 20 timer i transplantasjonsimmunologi, minst 20 timer i immunhematologi, minst 45 timer i metodekurs for laboratoriespesialiteter og til sammen minst 75 timer med kurs innen allergologi, hematologi, infeksjonsmedisin og intensivmedisin.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden 1.1. 2006.

  Klinisk nevrofysiologi

  Klinisk nevrofysiologi

  200 timer, hvorav ca. 30 timer nevroanatomi, ca. 30 timer i sentrale nervesystemets basale og kliniske nevrofysiologi, ca. 30 timer i perifere nervesystemets basale og kliniske nevrofysiologi og ca. 30 timer i elektronikk og databehandling.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden 1.1. 2006.

  Medisinsk genetikk

  Medisinsk genetikk

  120 timer, herav 60 timer innen følgende obligatoriske kurs: medisinsk statistikk/epidemiologi 15 timer, kreftgenetikk 15 timer, genetisk teori 15 timer, cytogenetikk 15 timer.

  I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden fra 1.1. 2005.

  Radiologi

  Radiologi

  256 timers kurs, herav følgende obligatoriske kurs: thoraxradiologi, nevroradiologi/øre-nese-hals, gastroenterologisk radiologi, ultrasonografi, uroradiologi, barneradiologi, skjelettradiologi/traumatologi, radio-logiske modaliteter, magnetisk resonanstomografi, mammadiagnostikk.

  Kursene avsluttes med prøve som må være bestått.

  Kurset i nevroradiologi/øre-nese-hals kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved nevroradiologisk avdeling/seksjon.

  Kurset i barneradiologi kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved avdeling/seksjon for pediatrisk radiologi.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden fra 1.1. 2006.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media