Endrete kurskrav i fem spesialiteter

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Gastroenterologisk kirurgi

125 timer, herunder følgende obligatoriske kurs: Oesophagus/ventrikkel pluss lever/galle/pancreas til et firedagers kurs (28 timer). Tarmsykdommer pluss anoproktologikursene til et ukeskurs (35 timer). Laparoskopisk kirurgi, SADE-kurset.

I kurskravet på 125 timer kreves ca. 30 timer som valgfrie kurs/møter. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2003.

Det nye kurstilbudet bør innføres omgående, men med en overlappingsperiode frem til 1.1. 2003. Ved dette tidspunkt vil den store majoriteten av dagens utdanningskandidater ha fullført sin treårige grenutdanning i gastroenterologisk kirurgi.

Immunologi og transfusjonsmedisin

200 timer, herav minst 20 timer i hemoterapi, minst 20 timer i transplantasjonsimmunologi, minst 20 timer i immunhematologi, minst 45 timer i metodekurs for laboratoriespesialiteter og til sammen minst 75 timer med kurs innen allergologi, hematologi, infeksjonsmedisin og intensivmedisin.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2006.

Klinisk nevrofysiologi

200 timer, hvorav ca. 30 timer nevroanatomi, ca. 30 timer i sentrale nervesystemets basale og kliniske nevrofysiologi, ca. 30 timer i perifere nervesystemets basale og kliniske nevrofysiologi og ca. 30 timer i elektronikk og databehandling.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2006.

Medisinsk genetikk

120 timer, herav 60 timer innen følgende obligatoriske kurs: medisinsk statistikk/epidemiologi 15 timer, kreftgenetikk 15 timer, genetisk teori 15 timer, cytogenetikk 15 timer.

I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2005.

Radiologi

256 timers kurs, herav følgende obligatoriske kurs: thoraxradiologi, nevroradiologi/øre-nese-hals, gastroenterologisk radiologi, ultrasonografi, uroradiologi, barneradiologi, skjelettradiologi/traumatologi, radio-logiske modaliteter, magnetisk resonanstomografi, mammadiagnostikk.

Kursene avsluttes med prøve som må være bestått.

Kurset i nevroradiologi/øre-nese-hals kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved nevroradiologisk avdeling/seksjon.

Kurset i barneradiologi kan erstattes med minimum tre måneders tjeneste ved avdeling/seksjon for pediatrisk radiologi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2006.

Anbefalte artikler