Styrer for helseforetak og administrasjonssteder i Helse Midt-Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Tre leger er med i styrene for de lokale helseforetakene i Midt-Norge.

  Artikkel

  Det er leger i to av de seks styrene: Bjørn Martin Aasen og Rigmor Austgulen sitter i styret ved Regionsykehuset i Trondheim og Marit Bjartveit Krüger i foretaket for Psykisk Helsevern og Sosiale Tjenester.

  Ålesund, Molde, Trondheim, Orkanger og Levanger blir administrasjonssteder for de lokale helseforetakene i Midt-Norge. Kriteriene som er lagt til grunn ved valg av administrasjonssteder for de lokale helseforetakene, er omfattende tjenesteproduksjon, at geografisk utjevning ivaretas via styresammensetning og gode rekrutteringsmuligheter.

  Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal i Ålesund og Fylkessjukehuset i Volda får Jakob Kjøde fra Volda som leder. Fylkessjukehuset i Molde og Fylkessjukehuset i Kristiansund får Arnt Værnes fra Kristiansund som leder. Inger Lise Nyberg er styreleder for Psykisk Helsevern og Sosiale Tjenester. I Nord-Trøndelag er Lars Peder Brekk fra Rørvik leder.

  For styret ved Regionsykehuset i Trondheim og for Apotekstyret er det ikke utpekt styreledere ennå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media