Ansvarsforholdene for Helse Vest er klare

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Modellen klargjør en rollefordeling som innebærer at det regionale helseforetaket bestiller tjenester fra helseforetakene, som utfører disse i henhold til inngåtte avtaler.

Helse Vest har ansvar for det samlete tjenestetilbudet i regionen og for at overordnete helsepolitiske målsettinger blir ivaretatt. Ved bestilling av tjenester fra helseforetakene skal det fremgå hvilke oppgaver hvert foretak skal utføre, og hvor stor aktiviteten skal være. Helse Vest skal også organisere samarbeid med andre regionale helseforetak, private institusjoner og tilbydere av spesialisthelsetjenester i utlandet. Helseforetakene skal utføre de tjenestene det regionale helseforetaket bestiller.

Mye skal på plass

Styret har også vedtatt instruks for administrerende direktør i Helse Vest. Sivilingeniøren Herlof Nilssen (43) er ansatt i stillingen. Han har blant annet vært rådmann i kommunene Sveio og Randaberg, og kommer fra stillingen som administrerende direktør i HagaNor Reiser AS.

Administrasjonen for det regionale helseforetaket er under oppbygging i Stavanger. I regionen blir det fire foretak som følger geografiske grenser med hovedkontorer i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger.

Helse Vest får ca. 12 500 ansatte, driftsbudsjettet i 2002 blir på ca. 12 milliarder kroner og omfatter de institusjoner og virksomheter som til nå har vært eid av fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Anbefalte artikler