Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Harald Jodalen
Arnulf Skjennald

Medisin og vitenskap

Torstein R. Meling
Bernt J. Due-Tønnessen
Eirik Helseth
Per Skjelbred
Kjartan Arctander
Edvin Schei
Anders Bærheim
Eivind Meland
Sophie D. Fosså
Nina Aass
Kjell Tveter
Olav Dahl
Carl Fredrik Petlund
Magne Aas
Karen Rosendahl
Olaf Gjerløw Aasland
Aslak Aslaksen
Asbjørn Nordby
Knut Brabrand
Victoria Akre

Tema

Ivar Sønbø Kristiansen
Peter Bo Poulsen

Kommentar og debatt

Mette Brekke
Arne Eikås
Torun Hilstad
John Leer
Svein Steinert
Olav Thorsen
Unni Aanes
Emil Mohr
Kari Alvær
Branko Kopjar
Magne Nylenna
Dagrun Skylstad
Jørn Ossum
Christian Biermann
Svein Aarseth

Nyheter og reportasjer

Sverre Lundevall
Bente Aschim
Astrid Marie Nylenna
Trude Bjørntvedt,
Ingvild Svendsrud
Ingrid M. Høie
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Per Vaglum
Otto W. Steenfeldt-Foss
May-Brith Mandt
Reidar Dullerud
Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen