Oppdatert og nyttig om allergi

Artikkel

Dette er en svensk lærebok for medisinstudenter, allmennleger samt sykepleiere og leger med spesiell interesse for allergologi. Forfatterne søker å formidle kunnskap om allergisk sykdom fra basale mekanismer til klinisk utredning og behandling.

De 25 kapitlene har mange illustrasjoner (hvorav noen humoristiske) og tabeller. Språket er generelt klart og enkelt, og stoffet har en klinisk vinkling. Fordypningslitteratur er foreslått etter de fleste kapitlene. Redigeringen er oversiktlig, illustrasjonene og tabellene relevante, og boken virker solid bundet for å tåle hyppig bruk.

Boken omhandler epidemiologi, basal immunologi og celleimmunologi, allergener, risikofaktorer for allergisk sykdom med omtale av innen- og utendørsmiljøfaktorer samt psykologiske faktorer, utredning og behandling av ulike allergiske sykdommer. Eksempelvis er urticaria og angioødem beskrevet godt og mer omfattende enn i mange tilsvarende bøker. Ulike svenske spesialister har bidratt med egne kapitler som er greit og oversiktlig redigert uten for mange gjentakelser. De fleste kapitlene har nyttige oversikter, noen med spesielt gode illustrasjoner (for eksempel i kapittel 10 om astmabehandling) eller tabeller (for eksempel i kapittel 21 om matvareintoleranse).

Kapitlene er generelt oppdaterte og gjengir rådende konsensus. Enkelte diskusjoner er noe begrensede (for eksempel om husdyrhold og vaksiner for småbarn samt om astma og ungdom). Både tilleggsbehandling og alternativ behandling av astma samt psyke og allergi er omtalt oversiktlig, og i større grad enn vanlig.

Boken vil være grei å lese for leger, men enkelte kapitler kan være noe vanskelig tilgjengelige for andre yrkesgrupper. Som studentlitteratur er boken omfattende, men oversiktlig. Boken bør fremheves for den praktiske, kliniske tilnærmingen til faget, som i de fleste tilfeller vil være aktuelle også for norske forhold. Det er få bøker i det norske markedet med så omfattende, oppdatert og klinisk relevant informasjon.

Boken kan trygt anbefales, og vil for førstelinjetjenesten dekke den viktigste informasjon som trengs for å kunne utrede og behandle pasienter med allergiske sykdommer.

Karin C. Lødrup Carlsen

Barnesenteret

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler