Trijodtyronin fysiologisk viktig?

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det er usikkert om trijodtyronin har fysiologisk betydning. Ved å erstatte deler av tyroksindosen til 33 pasienter med hypotyreose med trijodtyronin, kunne en forskergruppe i Litauen påvise bedring i stemningsleie og nevropsykologisk funksjonsnivå.

  Artikkel

  I undersøkelsen, som er publisert i New England Journal of Medicine , ble 33 pasienter som hadde stått på tyroksin i gjennomsnittlig 73 måneder behandlet enten med tyroksin alene eller med en kombinasjon av tyroksin og trijodtyronin (50 mg tyroksin erstattet med 12,5 mg trijodtyronin) i fem uker, dernest ble behandlingsregimene byttet om (1). Rekkefølgen av behandlingstypene for pasientene var tilfeldig. Ved enden av hver femukersperiode gjennomgikk pasientene en rekke fysiologiske og nevropsykologiske tester.

  Doseringen ble reflektert i serumnivåene for tyroksin og trijodtyronin etter de respektive behandlingene, men man fant ikke forskjell i TSH-nivå. Etter kombinasjonsbehandlingen hadde pasientene statistisk signifikant høyere hvilepuls og nivå av kjønnshormonbindende protein (SHBG), men generelt var det beskjedne forskjeller i de fysiologiske variablene.

  Resultatet av de nevropsykologiske testene var klart forskjellig. Etter kombinasjonsbehandlingen fant man bedre innlæringsevne, mental fleksibilitet og oppmerksomhetsnivå. Pasientene var mindre deprimert, utmattet og kjente mindre sinne enn etter perioden med ren tyroksinbehandling. Av de 33 pasientene foretrakk 20 kombinasjonsbehandlingen, to tyroksin alene og 11 hadde ingen preferanse. De to som foretrakk tyroksin alene, gav uttrykk for å føle seg mer nervøse under kombinasjonsbehandlingen.

  Forfatterne konkluderer med at det synes som om trijodtyronin har en gunstig effekt i alle fall i hjernen og kanskje i annet vev, sammenliknet med en ekvivalent mengde tyroksin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media