Første kull norske medisinstudenter uteksaminert i Polen

Ane Gerda Zahl Eriksson Om forfatteren
Artikkel

De første norske medisinstudentene fra Polen: Kathrine Eriksen, Håkon Asak, Torleif Jansen, Mona Stubseid, Haakon S. Mehlum, Kristin Leer, Sonja N. Pettersen, Mary Anne Jansen og Astrid Haram. Foto A.G. Zahl Eriksson

Warszawa er kanskje mest kjent for å ha blitt jevnet med jorden av Hitlers Luftwaffe, og gjenoppbygd av Stalins tropper. Historien har naturlig nok satt sitt preg på byen og dens innbyggere, men studentene har erfart at dyster krigshistorie langt ifra er det eneste Warszawa har å by på.

De unge pionerene har etter hvert fått selskap. I dag studerer i underkant av 300 nordmenn medisin i Polen, fordelt på fire universiteter. Undervisningen foregår på engelsk, mens pasientkontakten naturligvis skjer på polsk. Kullene er ikke større enn ca. 25 elever, og et mangfold av nasjoner er representert: fyrrige grekere, høylytte amerikanere, reserverte muslimer – og Ola og Kari nordmann. En frisk forsamling av internasjonal ungdom setter sitt preg på Polen, og Polen setter sitt preg på dem.

I løpet av studietiden har noen studenter takket for seg, andre har søkt overflytting til universiteter i Norden. Av studentene som gav seg i kast med medisinstudiet ved Akademii Medycznej w Warszawie høsten 1994, kunne ni nordmenn 14. juni motta diplom fra rektor Magnificus. Sammen avla de så den hippokratiske ed, hvorpå de samlet marsjerte ut av festsalen til tonene fra Gaudeamus igitur fremført av fakultetets kor. Vi ønsker de ferske legespirene lykke til videre, og håper de får en fin turnustid.

Anbefalte artikler