Uvanlig lærebok i gastroenterologi og hepatologi

Artikkel

Dette er en uvanlig lærebok med 30 kapitler med sentrale temaer fra generell gastroenterologi og hepatologi. Til sammen er det 51 forfattere fra Europa og USA. Forfatterne tar utgangspunkt i randomiserte kontrollerte studier som første gang ble utført i 1948. Professor Trulove var den første innen feltet gastroenterologi som utførte slike studier da han i 1955 viste at kortison var signifikant bedre enn placebo som behandling ved ulcerøs kolitt.

I boken rangerer forfatterne den vitenskapelige grunnlag for effekten av ulike intervensjoner/behandlinger: A, B og C. Rangering A brukes for eksempel der det vitenskapelige grunnlaget er basert på store randomiserte kliniske forsøk eller systematiske sammenfatninger (inkludert metaanalyser) av randomiserte studier. Men rangering A kan også brukes der for eksempel metodiske observasjonsstudier viser overbevisende resultater. Et eksempel er relasjonen som er funnet mellom hepatitt B og hepatocellulært karsinom.

Boken omtaler de fleste sentrale temaer innen gastroenterologien, som reflukssykdom, ulcus, ulcus og NSAID, funksjonell dyspepsi, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, kolorektal cancer og screening, primær biliær cirrhose, autoimmun leversykdom, ascitesbehandling og hemokromatose for å nevne noen. I et av kapitlene omtales funksjonell dyspepsi der forfatteren i konklusjonen anbefaler eradikering av Helicibacter pylori ved funksjonell dyspepsi selv om den varige effekten av denne behandlingen ikke er avklart.

Slike bøker er at de raskt blir foreldet, men her har forlaget laget oppdatering på Internett med adressen www.bmj.com.

Boken er lett å lese, den har en rekke oversiktlige tabeller og noen illustrasjoner skrevet på godt papir. En ulempe med boken er den ukritiske bruken av forkortinger hvis forklaring er angitt i en tabell i innledningskapitlet.

Boken kan anbefales for spesialister i fordøyelsesykdommer og for indremedisinere, men også for spesielt interesserte allmennleger

Helge Bell

Avdeling for fordøyelsessykdommer

Aker sykehus

Anbefalte artikler