Populært medisinstudium i Trondheim

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Ikke siden 1996 har det vært så mange som ønsker å studere medisin som det er i år. Om lag 3 500 søkere til norske universiteter oppgav medisin som sitt primære studieønske. Da søknadsfristen gikk ut før sommerferien, hadde det kommet inn 2 790 endelige søknader, vel 300 flere enn i fjor.

Opptakssentralen for medisin ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim administrerer opptaket til de 590 nasjonale studieplassene. Dette tallet inkluderer 45 studieplasser som Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har kjøpt opp i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Australia og på Malta.

Selv om karakterkravene er fjernet fra enkelte realfag, og det ikke lenger kreves spesiell studiekompetanse i norsk og engelsk, er det ikke blitt lettere å komme inn ved medisinstudiet. Fortsatt er det tre søkerkategorier: studenter direkte fra videregående skole, søkere med tilleggspoeng og søkere med både forbedret vitnemål og tilleggspoeng. Opptaksleder Nina Laeskogen forteller at NTNU er førstevalget for dem som kommer rett fra videregående skole. Kravet i år er rekordhøye 62,6 poeng i Trondheim, ett poeng høyere enn i Oslo.

For søkere med både forbedret vitnemål og tilleggspoeng er det, som tidligere, vanskeligst å komme inn på medisinstudiet i Oslo. Kravet her er 71 poeng for dem som begynner å studere i høstsemesteret og 69,4 for dem som venter med studiestart til våren. I denne opptakskategorien er det for øvrig mindre variasjon i poengkravene mellom de ulike lærestedene i år enn tidligere.

Universitetet i Oslo tar opp flest medisinstudenter. De 210 studieplassene er likt fordelt på to kull. Det ene kullet har studiestart i august 2000 og det andre i januar 2001. Universitetet i Bergen har 150 studieplasser i medisin, NTNU i Trondheim har 100 mens Universitetet i Tromsø har 85 plasser. Av disse 85 er minst 60 % forbeholdt søkere fra Nord-Norge. Innenfor den nordnorske kvoten er det en egen underkvote på åtte plasser for søkere fra Nord-Troms og Finnmark. Fakultetene i Bergen og Tromsø har hver en kvote for inntil to samiske søkere.

For mer informasjon om poengkravene ved årets opptak til medisinstudiet, gå til nettsiden http://solan.uio.no/statistikk/

Anbefalte artikler