Les mer om ...

Artikkel

EKG i ambulanse

EKG tatt i ambulanse og telefonisk overført til sykehus i Østfold viste infarktforandringer hos 16 av 168 pasienter med brystsmerter. Prehospitalt EKG kan føre til raskere oppstart av trombolytisk behandling.

Prehospitalt EKG kan fremskynde trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Studenters syn på aktiv dødshjelp

Tre av fem jus- og psykologistudenter, men bare én av fire medisinstudenter ved Universitetet i Oslo støtter aktiv dødshjelp ved terminal sykdom. Støtten til aktiv dødshjelp hos jus- og medisinstudenter er redusert de siste årene.

Studenters holdninger til aktiv dødshjelp, assistert suicid og foreslått lovendring

Lymfødem

Som supplerende undersøkelse ved lymfødem bør lymfangioscintigrafi være førstevalg. Hos 48 pasienter med mistenkt lymfødem ble patologiske forhold funnet hos 25.

Lymfødem og lymfangioscintigrafi

Spesialistutdanningen

En spørreundersøkelse blant utdanningskandidater i radiologi avdekker et betydelig forbedringspotensial i læringsmiljøet.

Spesialistutdanningen lider

Hvordan er det å være utdanningskandidat i radiologi?

Medisinstudent i utlandet

Over 1 600 nordmenn studerer medisin i utlandet. 274 av dem er tatt opp her hjemme og sendt ut med statlig finansiering til det som kalles «vårt femte fakultet». Studentene synes å trives i sin utlendighet.

Studentstipendiat i romfartsmedisin

”Vårt femte fakultet”

Medisinstudenter trives i utlendighet

Laboratoriebruk eller -misbruk?

Laboratoriebruken og analysekompleksiteten øker. Det er vanskelig å definere korrekt bruk av laboratorieprøver, men målet må være å redusere testbruk som ikke kan forsvares faglig.

I en analyse av 10 740 elektroniske meldingsformidlinger av laboratorieresultater fra Haukeland Sykehus til primærhelsetjenesten fant man avvik i 71 tilfeller (0,7 %).

Kan laboratoriesvaret få konsekvenser for pasienten?

Feilbruk av diagnostiske laboratorietester – et beslutningsanalytisk perspektiv

Kan vi stole på elektronisk meldingsformidling av laboratorieresultater?

Økende bruk av laboratorietester – en kontrollerbar prosess?

Tvilsom telemedisin?

Serien om telemedisin avsluttes med flere kritiske vurderinger og kommentarer. Fortsatt er ikke nytten og eventuelle besparelser ved telemedisin vitenskapelig dokumentert.

Telemedisin – medisin på avstand

Milliardbesparelser ved telemedisin – tro eller faktum?

Telemedisin og medisinsk metodevurdering

Anbefalte artikler