Forbilledlig?

Artikkel

Som vanlig ved semesterstart vier vi mye spalteplass til medisinerutdanningen. Den såkalte mester-svenn-relasjonen, der den erfarne veileder den uerfarne, er et ideal i all legeutdanning. Helt fra første studiedag etablerer studentene faglige forbilder. I tillegg til å formidle kunnskap og ferdigheter vil slike rollemodeller også ha en avgjørende innflytelse på studentenes og de unge legenes holdninger både til pasientene og til faget.

Midt i kampen for forbedringer av helsevesenet og legenes arbeidsforhold er det avgjørende at det blir rom for glede og tilfredshet. Å være forbilde forplikter. Om neste legegenerasjon skal kunne møte sine oppgaver med optimisme, må dagens leger formidle denne optimismen til dem.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler