Årsmøte i Forening for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

Britt C. Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Forening for leger i vitenskapelige stillinger avholder sitt 10. ordinære årsmøte torsdag 26.10. 2000 kl 1700 ved Universitetet i Bergen.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS-kontoret, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, senest innen 15.9. 2000.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel Norsk medisinsk forskning – fra festtaler til realiteter med foredragsholdere fra blant annet Sverige, Finland og Norge.

Anbefalte artikler