Trakassering av kvinnelige medisinstudenter

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

20 % av de kvinnelige medisinstudentene har vært utsatt for påtrengende, uønsket berøring viser en undersøkelse fra det medisinske fakultet ved Göteborgs universitet (1). Overtrampene skjedde i forbindelse med undervisning, klinisk arbeid og kaffepauser.

Alle medisinstudenter og doktorander ved fakultetet i 1999 ble spurt. Av 1 348 personer svarte 840 (62 %). Undersøkelsen viser at det er de kvinnelige medisinstudentene som er mest utsatt for seksuell og kjønnsrelatert trakassering.

Den vanligste formen for diskriminering blant kvinnelige studenter var at man hadde blitt ignorert (43 %), ikke tatt på alvor (44 %) og at man ikke hadde blitt respektert (39 %).

Prodekanus ved medisinsk fakultet, Annika Skott, sier til Läkartidningen (2) at man må stille store krav til miljøet ved fakultetet: – Skal våre studenter bli gode leger, må de bli behandlet bra i studietiden. Hun mener at det er kunnskap og holdningsendringer som skal til for å forandre på situasjonen.

Det er nå laget en handlingsplan med tre satsingsområder: kunnskap, informasjon og beredskap. I de to neste årene skal det medisinske fakultetet og Sahlgrenska universitetssykehus aktivt jobbe for å forebygge og forhindre trakassering og kjønnsdiskriminering.

Anbefalte artikler