Ny og kompakt lærebok i immunologi

Artikkel

Instant notes in immunology er en ny bok i en serie av kompakte og rimelige lærebøker som er beregnet på studenter og andre som ønsker en innføring i feltet.

Boken går systematisk gjennom immunsystemets komponenter, gjenkjennelse av antigen, immunologisk aktivering og immunreaksjoner. Deretter følger en introduksjon til infeksjonsimmunologi, immunsvikt og dysregulering i immunsystemet og til de vanligste immunologiske laboratorieteknikker.

Kapitlene er meget korte, ofte bare 1 – 2 sider. Hvert kapittel begynner med en ramme som inneholder sentrale definisjoner samt kryssreferanser til andre relevante kapitler. Teksten er kompakt og er forsynt med avsnittsoverskrifter i venstremargen. Alle illustrasjoner er i svart-hvitt og stort sett skjematiske. Her er det minimal bruk av bilder. Originalreferanser er ikke angitt, men boker henviser til flere av de meste brukte engelskspråklige lærebøker i basal immunologi. På slutten av boken finner man 120 flervalgsspørsmål med fasit.

Bokens styrke er konsist språk, oversiktlig layout og en systematisk oppbygging som gir en god forståelse av basal immunologi. Tilnærmingen til sentrale aspekter innenfor klinisk immunologi er imidlertid forholdsvis summarisk og kan etter anmelders oppfatning ikke måle seg med for eksempel Roitt’s Essential immunology (1). Illustrasjonene i svart-hvitt understreker bokens spartanske preg. Papir- og trykkvaliteten var dessverre ikke den beste i anmelders eksemplar.

Instant notes in immunology gir en oppdatert og oversiktlig tilnærming til basal immunologi og kan anvendes som lærebok for studenter og andre interesserte.

Ånen Aarli

Barneklinikken

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler