Konseptuell og perseptuell kunnskap

Per Stavem Om forfatteren
Artikkel

For noen år siden holdt en patolog/cytolog et foredrag hvor han fortalte om celler som hadde en non-isodiametrisk kjerne. Det kom en smilende oppklaring da forsamlingen etter hvert skjønte at han med non-isodiametrisk mente oval eller elliptisk.

Dessverre er det noen få som kan få selv de enkleste problemer til å virke vanskelige.

En påminnelse om dette fikk jeg da jeg i Tidsskriftet nr. 13/2000 (1) leste et redaksjonelt innlegg om læring av praktiske ferdigheter i den medisinske grunnutdanningen. Forfatteren av innlegget skrev: ”Innlæring av disse ferdighetene fasiliteres når studenten har relevant konseptuell og perseptuell kunnskap.”

Anbefalte artikler