Norsk medisinstudium i engelsk språkdrakt

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det medisinske fakultet i Oslo har vedtatt å innføre engelskspråklig 9. semester i medisinstudiet, i første omgang som et toårig prøveprosjekt fra høsten 2001. All formalisert undervisning og alt pensum blir på engelsk. Bare pasientundervisningen skal foregå på norsk, dog med tolkehjelp for utenlandske studenter og gjestelærere. Det blir mulig å ta eksamen enten på norsk eller engelsk.

Omstillingsprosess

Det er studiedekanus Borghild Roald som bebuder språkreformen ved Det medisinske fakultet i Oslo. Hun sier at målet er å heve både studentenes og lærernes språkkompetanse, å gjøre det medisinske fagmiljøet i Oslo mer attraktivt og å øke kontaktflaten med universiteter i utlandet.

– Engelsk er blitt det dominerende fagspråket internasjonalt, og vi ønsker å samarbeide med universiteter i engelskspråklige land. I dag er det svært få utvekslingsstudenter som søker seg til Oslo. De som kommer, er i all hovedsak nordiske statsborgere eller nordmenn som studerer i utlandet, sier hun.

Det medisinske fakultet har inngått samarbeidsavtaler med University of Bristol i England og University of Minnesota i USA. Avtalene omfatter studentutveksling, forskningssamarbeid og felles kursvirksomhet. Nå ønsker fakultetet å etablere kontakt med flere universiteter i Storbritannia og Irland. Det foreligger også en samarbeidsinvitasjon fra University of Jerusalem i Israel, der mye av undervisningen foregår på engelsk.

Borghild Roald sier at fakultetet har valgt 9. semester fordi undervisningen i dette halvåret er konsentrert rundt fagområder som kvinnesykdommer og fødselshjelp, barnesykdommer og barnepsykiatri, anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, klinisk biokjemi, genetikk og allmennmedisin. Undervisningen skjer i form av forelesninger, seminarer, smågrupper samt praksis ved sykehus.

Prosjektet krever derfor nøye planlegging og viktige omstillinger på flere områder. Blant annet må læringsmateriell oversettes og undervisningsfasiliteter tilrettelegges. Faglærere skal sendes til utlandet for å børste støvet av sine språkkunnskaper og lære om hvordan det blir undervist andre steder.

– Vi regner med å begynne med språkkurs og lærerutveksling i høst. Arbeidet med å utarbeide undervisningsmateriell på engelsk vil ta til samtidig. Vi arbeider også med å etablere nye kontakter i andre land, sier Borghild Roald.

På høstens reiseplan står blant annet en tur til Karolinska Institutet i Stockholm: – Karolinska Institutet er en mønsterinstitusjon for europeisk studiesamarbeid, og det er viktig å se på deres erfaringer før vi setter i gang, sier studiedekanen i Oslo.

Anbefalte artikler