Studenter på utveksling i Bergen

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I sommer var 14 medisinstudenter fra Brasil, Spania, Egypt, Slovenia, Tyrkia, Malta, Nederland og Taiwan på studentutveksling ved to sykehus i Bergen.

  Artikkel

  En av de store oppgavene for styret i Nor-MSIC (se ramme) er å skaffe til veie 60 000 kroner som skal til for å dekke kost og losji for 12 studenter ved Haukeland Sykehus og to ved Diakonissehjemmet.

  – Diakonissehjemmet gav full kost og losji og Haukeland Sykehus gav matkort og rabatt på hybler. I tillegg fikk vi noe sponsormidler fra privat næringsliv samt støtte fra fakultetet. Uten disse avtalene hadde vi gått med dundrende underskudd, sier medisinstudent Synne Schou som er leder i Nor-MSIC.

  Fordi det er bilaterale avtaler som gjør studentutvekslingen mulig, er det viktig at tilbudet til utenlandske studenter opprettholdes i Norge for at norske studenter skal kunne reise ut. – Interessen for utveksling er stor i Bergen, og det er flest studenter som reiser ut herfra, sier nestleder i NorMSIC Bergen, Leif Oltedal. I alt har 19 bergensstudenter tatt turen ut i verden på utveksling i sommer, men det er Oslo som tar imot flest studenter.

  Varmere leger i Brasil

  Varmere leger i Brasil

  – I Brasil er legene mye “varmere” i forhold til pasientene, men her snakker legene mye mer sammen og rådgir og underviser hverandre. Det vil jeg ta med meg hjem for det er virkelig en god ting, sier Odilo Pinto ved kardiologisk avdeling ved Haukeland Sykehus. Pinto hadde i fjor sommer en norsk student boende hos seg i Brasil i en måned og det var motivasjon nok til selv å satse på studentutveksling i sommer.

  – Det offentlige helsevesenet her minner mye om det private helsevesen hjemme, men det kommer svært få til gode, sier 22-åringen som har gjort unna fire av seks år av utdanningen i Brasil.

  Ved Haukeland Sykehus får Odilo Pinto følge ulike leger og ta del i pasientundersøkelser. – Jeg forventet bare å se og obser-vere, men jeg har fått snakke med pasienter og også fått deres tillatelse til å undersøke dem, forteller Pinto.

  Det to studentene som var utplassert ved kardiologisk avdeling møtte kontaktlegen sin hver morgen og fikk informasjon om hva som ventet dem den dagen.

  – Det er noen store forskjeller i forhold til hvilke sykdommer vi ser i Norge og i Brasil. Vi har giktfeber og Chagas’ sykdom som ikke finnes her. Det er dessuten svært lite røyking i området der jeg bor i Brasil, men her ser jeg hvilke skadevirkninger tobakken har, sier Odilo Pinto.

  Tid til å lytte

  Tid til å lytte

  – Her kommer legen og spøker med pasienten og har tid til å forklare og lytte. I Tyrkia sitter legen på et rom og mottar pasienter på løpende bånd. Det er vanskeligere for leger å glede seg over jobben sin i Tyrkia, sier Esra Karslioglu ved øyeavdelingen ved Haukeland Sykehus.

  Hun ønsker å bli øyelege, og bruker mesteparten av tiden som utvekslingsstudent ved de medisinske instrumentene. – Jeg har vært tre uker ved en øyeavdeling i Tyrkia som en del av studiet, men vi var så mange studenter at svært få fikk sett på instrumentene. Det er mange instrumenter her jeg bruker for første gang, sier 22-åringen som til høsten tar fatt på sitt siste studieår i Tyrkia. – Jeg ville komme til Norge for å se hvordan helsevesenet fungerer i et land som er kjent for å ha et godt helsestell, sier Karslioglu.

  Ved Haukeland Sykehus har hun deltatt i undersøkelser av pasienter og lest om de tilfellene hun ser. Det er den beste måten å lære på mener hun: – Pasientene er veldig hjelpsomme. Mange pasienter snakker til meg på engelsk og forteller sin sykdomshistorie. Alle har gitt meg tillatelse til å undersøke dem og en pasient har til og med gitt meg adressen sin, forteller Esra Karslioglu begeistret over alle pasientvennene hun har fått.

  NorMSIC

  NorMSIC

  Norwegian Medical Students’ International Committee (NorMSIC) ble stiftet i 1951, og er en del av International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Organisasjonen har 68 medlemsland og om lag 1,8 millioner medlemmer. NorMSIC er representert ved alle de fire medisinske fakultetene i Norge.

  En av de største oppgavene er å organisere den internasjonale studentutvekslingen mellom land i IFMSA. Norge har bilaterale avtaler med om lag 20 land, og hvert år sendes ca. 50 studenter ut og tilsvarende mange ønskes velkommen til Norge. Studentene må ha klinisk erfaring. De arbeider ved en sykehusavdeling i en måned og får gratis kost og losji.

  NorMSIC støtter også opp om IFMSAs internasjonale helseprosjekter i blant annet India, Romania, Uganda, Mexico og Burma.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media