Sanitetstjeneste i internasjonale operasjoner

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  35 leger deltok i juni på et internasjonalt seminar i regi av sanitetsstaben i Forsvarets overkommando som et ledd i arbeidet med å rekruttere nye leger til Forsvarets ulike utenlandsoppdrag.

  Artikkel

  De fleste deltakerne hadde vært på utenlandsoppdrag, men også noen deltok på kurset for å bli kjent med oppgavene og eventuelt delta på kommende oppdrag. Foredragsholderne var hentet fra egne rekker og fra Utenriksdepartementet.

  Under det 18 timers kurset fikk deltakerne innføring i Forsvarsstudien 2000, der det bebudes betydelige endringer i deler av Forsvaret samt at fredsbevarende aktiviteter utenlands trolig vil bli trappet opp. Situasjonen i Kosovo ble gjennomgått, og erfaringer med medisinsk informasjonsvirksomhet i internasjonale operasjoner og i nasjonal sammenheng ble diskutert. Internasjonal rett og konvensjoner står sentralt i militære utenlandsoppdrag, og det ble holdt et interessant innlegg om kulturforskjeller og hvordan vi forholder oss til dem. Mange av deltakerne hadde erfaringer fra Libanon og Bosnia, og det kom frem flere eksempler på legers opplevelse av arbeidet i Kosovo.

  For legene vil tjeneste i utlandet i de fleste tilfeller innebære perioder med kontinuerlig vakt, slik det er for de fagmilitære lederne. Samtidig er legen i en situasjon der han som medisinsk-faglig ansvarlig både skal lede og bli ledet i en fagmilitær sammenheng. Denne rollekonflikten er kjent fra liknende sivile arbeidssituasjoner, og det var nyttig å diskutere temaet.

  Det var annen gang seminaret ble arrangert. Fjorårets kurs gav direkte gevinst i form av leger til Kosovo. Årets seminar vil trolig også føre til rekruttering. Seminaret har også en viktig langsiktig effekt. Det er å håpe at sivile leger kan delta på neste års seminar, og drøfting av aktuelle sanitetsfaglige og militærmedisinske spørsmål vil stå sentralt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media