Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Stig Norderval
Rolv-Ole Lindsetmo
Roar Fosse

Kommentar og debatt

Terje Sundstrøm
Knut Wester
Martine Enger
Knut Melhuus
Tor Ingebrigtsen
Bertil Romner †
Johan Undén

Retningslinjer

Terje Sundstrøm
Knut Wester
Martine Enger
Knut Melhuus
Tor Ingebrigtsen
Bertil Romner †
Johan Undén

Fra bloggen

Kristine Husøy Onarheim
Johanne Helene Iversen

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Magnus Andreas Nordstrand
Sven Jakob Nordstrand
Lars Johan Materstvedt
Per Nortvedt
Morten Magelssen
Tom Monclair
Tryggve Lundar
Bjarne Smevik
Ingunn Holm
Karen Helene Ørstavik
Camilla Lundberg
Pål Øian
Claus Klingenberg

Kronikk

Bjørn Haneberg
Svenn-Erik Mamelund
Siri Mjaaland

Personlige opplevelser

Bjørn Bjorvatn

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Jannike Engelstad Snoek
Johanne Marie Iversen
Betty Johanne Pettersen
Kåre Birkeland

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Anne Kjersti Befring
Frode Solberg
Lisbet T. Kongsvik
Lisbet T. Kongsvik
Sissel Hjelle
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent

Nina Karin Monsen