Medlemsnytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 15.8. 2013 truffet følgende vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter samlet vurdering grunnlag for å godkjenne St. Olavs hospital HF som utdanningsinstitusjon i maxillofacial i gruppe I.

  Endring av spesialistreglene i psykiatri

  Endring av spesialistreglene i psykiatri

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i spesialistreglene i psykiatri.

  Overgangsordningen utvides med ett år. Nye spesialistregler, inkludert nytt kurskrav og nye prosedyrekrav, vil bli obligatoriske fra 1. januar 2018.

  Det er vedtatt en omformulering av kravene til psykoterapiveiledning, der det presiseres at de første 2 årene med grunnleggende psykoterapiveiledning skal være på psykodynamisk grunnlag.

  Det aktuelle avsnitt i merknaden til punkt 1 har fått følgende ordlyd:

  Den treårige psykoterapiveiledningen skal bestå av to års grunnleggende psykoterapiveiledning på psykodynamisk grunnlag (minst 70 timer) etterfulgt av ett års (minst 35 timer) veiledning i valgfri terapiform: individuell psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi eller gruppeterapi.

  All psykoterapiveiledning skal gis av særskilt godkjent veileder og gjennomføres under tjenesten i psykiatri.

  Endringen gjøres gjeldende umiddelbart.

  Forlengelse av overgangsordningen for kurskrav knyttet til spesialistreglene i generell kirurgi

  Forlengelse av overgangsordningen for kurskrav knyttet til spesialistreglene i generell kirurgi

  I tråd med anbefaling fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt å forlenge overgangsordningen for kurskravet i generell kirurgi. Vedtaket innebærer at overgangsordningen forlenges med to år, fra 1.1. 2015 til 1.1. 2017, for følgende to kurs:

  • akuttkirurgiske tilstander (40 timer)

  • basal kirurgisk teknikk (40 timer)

  Forlengelsen gjelder kun for disse to kursene. Overgangsordningen for de øvrige endringene i spesialistreglene i generell kirurgi utløper 1.1. 2015, i tråd med departementets vedtak fra juli 2010.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media