Vant pris for beste internasjonale kurs

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martin Polacek (f. 1980) og Inigo Martinez (f. 1967) ble hedret med en pris for å ha arrangert det beste internasjonale kurset under The World Congress of the International Cartilage Repair Society, en verdenskongress for bruskreparasjoner, som ble avholdt i Tyrkia i september 2013.

  Kongressen holdes med 18 måneders mellomrom, og det er kursene som holdes mellom hver kongress som evalueres.

  Martin Polacek er i dag lege ved Ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus, men tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø i februar 2011 med avhandlingen The secretome of cartilage, chondrocytes and chondroprogenitors: implication for cell transplantation strategies hvor han fordypet seg i bruskvev. Sammen med Inigo Martinez, professor i cellebiologi ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø, har han forsket på brusk og hvordan man kan lage ny brusk for å hjelpe folk som har leddsykdommer. De har blant annet forsket på om man kan bruke stamceller fra navlestrenger for å lage ny brusk.

  – Når vi blir eldre, blir cellene våre stadig dårligere til å reparere skader. Derfor forsker vi på unge celler fra nyfødte forå bruke dem i celletransplantasjoner i mennesker, forteller Martinez til uit.no.

  Kurset til Polacek og Martinez gikk over tre dager i 2012 og tiltrakk seg 30 deltakere fra hele Europa og USA. Deltakerne som gjestet Tromsø under kurset, fikk opplæring i teknikker for å forske på brusk. På timeplanen sto blant annet cellekultur, histologi og molekylær analyse. Kurset var delt i to deler, med henholdsvis en teoretisk del med flere internasjonale foredragsholdere og en del som var praktisk rettet, der deltakerne fikk trene i laboratorium. Kursene var tilrettelagt for å hjelpe nyutdannede innen feltet, og deltakerne på kurset kom fra forskjellige miljøer. Noen var leger, andre basalforskere og noen kom fra industrien.

  Under verdenskongressen ble det også presentert en posters fra forskningsgruppen, og også for denne vant de to forskerne en pris.

  – Vi ble i tillegg invitert til å holde et mindre foredrag. Det er en ære, forteller Martinez videre til uit.no, og presiserer at det fulgte ingen pengepremier med prisene, kun heder og ære.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media