Tidlige miljøfaktorer påvirker fødselsvekten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dyrkingsmediet som brukes ved in vitro-fertilisering kan påvirke fødselsvekten.

  Ved in vitro-fertilisering (IVF) blir egget befruktet og vokser videre i 2 – 4 dager i et dyrkingsmedium. I perioden 1999 – 2011 brukte Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet tre ulike dyrkingsmedier. Vi har studert fødselsvekt og morkakevekt etter bruk av de ulike dyrkingsmediene og sammenliknet dette med alle enlingfødsler i Norge i samme periode (1). Studien omfattet 2 435 enlingfødsler etter behandling med in vitro-fertilisering og nesten 700 000 fødsler etter vanlig konsepsjon.

  Gjennomsnittlig fødselsvekt var 3 448 g ved bruk av dyrkingsmediet Medicult Universal, 3 352 g ved bruk av Medicult ISM1 og 3 441 g ved bruk av Vitrolife G-1 PLUS. Bruk av ulike dyrkingsmedier ga også forskjeller i ratioen mellom morkakevekt og fødselsvekt. Videre fant vi at endring i fødselsvekt hos barn unnfanget etter in vitro-fertilisering avvek fra endringen i fødselsvekt hos barn unnfanget på naturlig vis gjennom studieperioden. Variasjonen i avviket falt sammen med bytte av dyrkingsmedium. Vi fant ingen spesielle karakteristika ved de kvinner som ble behandlet med in vitro-fertilisering eller endringer i laboratorierutiner som kunne bidra til feiltolking av resultatet. Blant nyfødte generelt var det en trend med fall i fødselsvekt (57 g) og økning i morkakevekt (9 g) i perioden.

  Studien kan tyde på at ennå ukjente miljøforhold allerede på 1 – 4-cellestadiet kan påvirke fosterets vekst.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media