Godt og grundig om affektive lidelser hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lavretsky, Helen

  Sajatovic, Martha

  Reynolds III, Charles

  Late-life mood disorders

  770 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 95

  ISBN 978-0-19-979681-6

  Affektive lidelser, både depresjoner, angstsykdommer og manier, har vært kjent og beskrevet i litteraturen helt siden vikingtiden. Det har vært forsket mye på disse lidelsene hos yngre voksne og vi begynner nå å få god kjennskap til årsaker til og behandling av dem, men det er først de siste tiår at affektive lidelser hos eldre er blitt viet samme oppmerksomhet. Det er nå en utbredt forståelse for, og enighet om, at affektive lidelser hos eldre har en annen etiologi, andre risikofaktorer og annen prognose enn affektive lidelser hos yngre voksne. De krever derfor en annen tilnærming og behandling.

  I denne boken har redaksjonen samlet bidrag fra en imponerende mengde forfattere med god kunnskap om affektive lidelser hos eldre. Redaksjonens intensjon må ha vært å lage en state of the art-oppsummering av dagens kunnskap og samtidig beskrive hvor fagfeltet vil bevege seg i tiden fremover. Her er kapitler om etiologi, diagnostisering, sammenheng mellom affektive lidelser og andre nevrologiske sykdommer, biomarkører og behandlingsformer. Mesteparten av kapitlene omhandler depresjon hos eldre, men det er også stoff om angst og manier. Alle emner innenfor affektive lidelser hos eldre blir dekket, inkludert temaer som alternativ behandling og organisering av omsorgstjenester.

  Boken er i hardcover, papirkvaliteten er god og teksten er satt med to kolonner, noe som gjør lesingen behagelig. Hvert kapittel er skrevet av en eller flere internasjonalt kjente forfattere. Alle påstander, utsagn og sitater har henvisning til forskning og artikler i internasjonale tidsskrifter, og selv om boken kom ut i år, er det flere referanser til artikler publisert i 2012. Det er liten tvil om at boken er grundig og oppdatert. Den er nok skrevet for det amerikanske markedet, men man finner likevel henvisninger til internasjonal litteratur. Språket er amerikansk-engelsk og lettlest. Med så mange forfattere som bidragsytere er det en fare for gjentakelser i teksten, og selv om det forekommer, er det ikke skjemmende for helhetsinntrykket. Det som derimot trekker ned, er illustrasjonene. De har en overraskende amatørmessig layout og ødelegger for det gode faglige innholdet.

  Målgruppen er alle med interesse for affektive lidelser hos eldre, både allmennleger og de som jobber innen psykiatri, nevrologi og sykehjemsmedisin. Selv om boken er stor og innholdsrik, kan den leses som enkeltkapitler eller benyttes som oppslagsverk ved behov for oppdatert kunnskap om enkeltlidelser eller behandlingsanbefalinger. Meg bekjent finnes det ikke noen tilsvarende oppdatert og grundig bok om emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media