Fedme og ortopedi på dagsordenen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fedmebølgen ser nå også ut til «å skylle inn» over Norge. Med dette som bakteppe inviterte Norsk ortopedisk forening til et tverrfaglig symposium om denne store helseutfordringen i forkant av ortopedisk høstmøte.

Økningen i overvekt og fedme ses over hele verden. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Vi har ønsket å trekke inn flere tverrfaglige arrangementer i høstmøtet, sa leder i foreningen Knut Fjeldsgaard da han ønsket velkommen.

– Ortopediske inngrep er avhengig av noe før og noe etterpå og vi kommer ikke utenom å jobbe tverrfaglig, sa han. Blant temaene som ble diskutert på symposiet var ortopediske sykdommer i kjølvannet av fedmebølgen, protesekirurgi og overvekt og problemer ved operasjoner av overvektige.

Hege Gjessing, Legeforeningens president var invitert til å åpne symposiet.

– I dag er fedme en av de store folkehelseutfordringene. Jeg er glad for at dere tar opp dette og håper at det vil fortsette å være et tema i tiden fremover, sa hun. Gjessing understreket betydningen av tverrfaglige møter.

– Legeforeningen sentralt ser også behovet for å trekke inn flere utenfra. Det bidrar til inspirasjon og større forståelse, presiserte hun.

– Tiltak som fremmer folkehelsen skal være et av kjerneområdene i Legeforeningens helsepolitiske engasjement, sa Gjessing og fortalte at foreningen har vært opptatt av de store helseproblemene i samfunnet siden foreningen ble etablert i 1886.

– Men skal man hjelpe virkelig mange mennesker så må man også jobbe politisk, understreket hun og viste til de strukturelle tiltakene som foreslås i Legeforeningens statusrapport fra 2012 Pulsen opp for bedre helse» – Forebyggende og helsefremmende arbeid.

– Vi har som yrkesgruppe et særlig ansvar når vi jobber med dette, sa legepresidenten.

Haler innpå USA

De tre HUNT-undersøkelsene (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag I – III) viser at det har vært en betydelig økning av fedme i alle aldersgrupper – størst har den vært i de yngre aldersgruppene. Professor Kristian Midthjell ved HUNT forskningssenter fortalte at undersøkelsene viser at omkring 20 % av mennene og 17 % av kvinnene i alderen 40 – 45 år har fedme (dvs. sykelig overvekt).

– Vi haler innpå USA, sa han og viste til at ca. 2,5 % av de med sykelig fedme kan være aktuelle å vurdere for operativ behandling.

Verdensomspennende utfordring

Økningen i overvekt og fedme ses over hele verden, både i i-land og i u-land. I enkelte deler av verden er forekomsten av overvekt tredoblet siden 1980. De viktigste risikofaktorene for å utvikle overvekt og fedme er inaktivitet og feilernæring. Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket og vi har nå et matinntak som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, blir det lett å utvikle overvekt.

Anbefalte artikler