Fedme og ortopedi på dagsordenen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fedmebølgen ser nå også ut til «å skylle inn» over Norge. Med dette som bakteppe inviterte Norsk ortopedisk forening til et tverrfaglig symposium om denne store helseutfordringen i forkant av ortopedisk høstmøte.

  Økningen i overvekt og fedme ses over hele verden. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Økningen i overvekt og fedme ses over hele verden. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Vi har ønsket å trekke inn flere tverrfaglige arrangementer i høstmøtet, sa leder i foreningen Knut Fjeldsgaard da han ønsket velkommen.

  – Ortopediske inngrep er avhengig av noe før og noe etterpå og vi kommer ikke utenom å jobbe tverrfaglig, sa han. Blant temaene som ble diskutert på symposiet var ortopediske sykdommer i kjølvannet av fedmebølgen, protesekirurgi og overvekt og problemer ved operasjoner av overvektige.

  Hege Gjessing, Legeforeningens president var invitert til å åpne symposiet.

  – I dag er fedme en av de store folkehelseutfordringene. Jeg er glad for at dere tar opp dette og håper at det vil fortsette å være et tema i tiden fremover, sa hun. Gjessing understreket betydningen av tverrfaglige møter.

  – Legeforeningen sentralt ser også behovet for å trekke inn flere utenfra. Det bidrar til inspirasjon og større forståelse, presiserte hun.

  – Tiltak som fremmer folkehelsen skal være et av kjerneområdene i Legeforeningens helsepolitiske engasjement, sa Gjessing og fortalte at foreningen har vært opptatt av de store helseproblemene i samfunnet siden foreningen ble etablert i 1886.

  – Men skal man hjelpe virkelig mange mennesker så må man også jobbe politisk, understreket hun og viste til de strukturelle tiltakene som foreslås i Legeforeningens statusrapport fra 2012 Pulsen opp for bedre helse» – Forebyggende og helsefremmende arbeid.

  – Vi har som yrkesgruppe et særlig ansvar når vi jobber med dette, sa legepresidenten.

  Haler innpå USA

  Haler innpå USA

  De tre HUNT-undersøkelsene (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag I – III) viser at det har vært en betydelig økning av fedme i alle aldersgrupper – størst har den vært i de yngre aldersgruppene. Professor Kristian Midthjell ved HUNT forskningssenter fortalte at undersøkelsene viser at omkring 20 % av mennene og 17 % av kvinnene i alderen 40 – 45 år har fedme (dvs. sykelig overvekt).

  – Vi haler innpå USA, sa han og viste til at ca. 2,5 % av de med sykelig fedme kan være aktuelle å vurdere for operativ behandling.

  Verdensomspennende utfordring

  Verdensomspennende utfordring

  Økningen i overvekt og fedme ses over hele verden, både i i-land og i u-land. I enkelte deler av verden er forekomsten av overvekt tredoblet siden 1980. De viktigste risikofaktorene for å utvikle overvekt og fedme er inaktivitet og feilernæring. Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket og vi har nå et matinntak som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, blir det lett å utvikle overvekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media