Nytt skåringssystem ved intubasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for komplikasjoner ved intubasjon av intensivpasienter kan beregnes ved hjelp av et nytt skåringssystem.

  Intubasjon av intensivpasienter er oftest en prosedyre uten retrettmulighet. Sammen med sviktende vitale funksjoner og avvikende anatomiske forhold i luftveiene kan prosedyren medføre høy risiko for komplikasjoner.

  En fransk gruppe har nylig publisert en studie der de har benyttet et nytt skåringssystem for å vurdere risiko for komplikasjoner ved intubasjonsforsøk (1). Av rundt 1 400 intensivpasienter ved 42 sykehus var 8 – 11 % potensielt vanskelige å intubere. Omfattende data om deres konstitusjon og tilstand, årsak til intensivopphold, indikasjon for intubasjon, komplikasjoner ved manøveren og legens prosedyreerfaring ble brukt til å regne ut en numerisk risiko for komplikasjoner. Utslagsgivende risikofaktorer var høy Mallampati-skår (om de anatomiske forhold i munnhulen), obstruktiv søvnapné-syndrom, redusert nakkebevegelighet og gapeevne, koma, hypoksi og ikke-anestesilege som intubatør.

  – Denne studien bekrefter at intubasjon av intensivpasienter er en prosedyre med høy risiko, sier professor og seksjonsoverlege Eldar Søreide på Intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. – Resultatene er fullt ut overførbare til norske forhold, med unntak for at norske intensivavdelinger er bemannet med anestesileger, altså luftveistrente leger. Studien viste utilstrekkelig bruk av kapnografi, som er en god metode for å verifisere korrekt intubasjon, sier Søreide.

  – Studien er et resultat av et fruktbart samarbeid mellom mange intensivavdelinger, en tradisjon vi i Norge bør etterstrebe for å kunne standardisere risikoprosedyrer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media