Nye retningslinjer for hodeskader

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert oppdaterte skandinaviske retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader. For første gang inkluderes serummåling av hjerneskademarkøren S100B som et alternativ til CT-undersøkelse.

  I 2000 publiserte Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) kunnskapsbaserte retningslinjer for håndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader. De oppdaterte retningslinjene som nå foreligger, er basert på en systematisk, kunnskapsbasert gjennomgang av litteraturen på området og revidert etter konsensusdiskusjon i SNC og rådføring med relevante kliniske eksperter (1). En norsk versjon av retningslinjene med vekt på de faglige anbefalingene og bakgrunnen for hvorfor det er nødvendig med nye samt de norske forfatternes bemerkninger er tilgjengelig via tidsskriftet.no. Her finnes også et flytskjema (fig 1) og informasjonsskriv til pasienter og pårørende om hodeskader på norsk.

  Retningslinjene omfatter pasienter ≥ 18 år med minimale, lette eller moderate hodeskader som kommer til undersøkelse innen 24 timer etter skaden (fig 1). Hovedmålet er å identifisere de pasientene som har økt risiko for intrakranial blødning. Samtidig er det et mål å redusere antallet unødvendige CT-undersøkelser og sykehusinnleggelser, noe som er observert som følge av manglende etterlevelse av retningslinjene fra år 2000 (2, 3).

  Norge er nå det landet i Norden hvor det gjøres flest CT-undersøkelser, og den utbredte og økende bruken var nylig omtalt i en felles bekymringsmelding fra de nordiske strålevernmyndighetene (4). Av hensyn til ressursbruk, strålebelastning og føre-var-prinsippet er det ønskelig å redusere CT-bruken. I de oppdaterte retningslinjene inkluderes for første gang serummåling av hjerneskademarkøren S100B som et alternativ til CT-undersøkelse.

  S100B

  S100B

  S100B er et kalsiumbindende protein som frigjøres til blodet ved skade på astrocytter i sentralnervesystemet. Det finnes nå omfattende dokumentasjon for at et lavt serumnivå av S100B (< 0,10 μg/l) hos pasienter med lette hodeskader er assosiert med svært liten sannsynlighet for at en CT-undersøkelse vil avsløre intrakraniale traumatiske forandringer eller at pasienten er i behov av nevrokirurgisk operasjon hvis testen gjøres innen seks timer etter skaden (1).

  CT-undersøkelse er fortsatt anbefalt for pasienter med moderate hodeskader eller lette hodeskader med middels til høy risiko (fig 1). For det store flertallet – de som har lette hodeskader med liten risiko – anbefales nå S100B-måling som primærdiagnostikk. Dersom S100B ≥ 0,10 μg/l, anbefales videre undersøkelse med CT. Pasienter med S100B < 0,10 μg/l, de som tidligere gikk til primær CT-undersøkelse, kan utskrives uten radiologisk kartlegging. Innføring av S100B-måling vil kunne redusere både CT-bruk og kostnader (3).

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media