Bevegelse i et vidt perspektiv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Abernethy, Bruce

  Kippers, Vaughan

  Hanrahan , Stephanie J.

  Biophysical foundations of human movement

  3. utg. 394 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2013. Pris GBP 54

  ISBN 978-1-4504-3165-1

  I denne tredje utgaven er det 25 kapitler som omhandler bevegelse i et vidt perspektiv, fra basal anatomi, fysiologi og biomekanikk til bevegelse i et historisk perspektiv, psykologisk adaptasjon til trening og til forebyggende medisin. I forordet er medisinere nevnt blant mange målgrupper, men boken er nok i større grad rettet mot idrettshøgskole- og fysioterapistudenter.

  Fokusavsnittene, der forfatterne knytter innholdet av hvert enkelt kapittel til praktiske problemstillinger og nyere forskning, gjør boken mer leseverdig og motiverer for videre fordypning. Teksten er godt illustrert med enkle strektegninger, tabeller og figurer.

  Originaliteten ligger i at bevegelse blir beskrevet i et livssyklusperspektiv, for eksempel hvordan dine bevegelsesferdigheter kan gjøre deg avhengig av andre når du blir gammel. Balanse, muskelstyrke og kondisjon er viktig for å unngå fallrelaterte brudd, for å bruke offentlig transport og for å handle eller besøke venner. Noen ville ønsket at flere kapitler var viet kinematikk, men det gis grunnleggende regneeksempler og et innblikk i computerbasert ganganalyse.

  Balansen mellom trening og aldring diskuteres ut fra ulike synsvinkler og det gis eksempler fra studier som viser at for de fleste er funksjonssvikt og reduksjon i fysisk kapasitet mer relatert til endring av livsstil enn til naturlige biologiske aldringsprosesser. Reduksjonen er reversibel, og leseren får kunnskap om hvor stor bedring utrente 75-åringer kan oppnå på tre måneder.

  Referansene virker oppdaterte, men med så mange ulike perspektiver på bevegelse er det vanskelig å avgjøre hvorvidt det foreligger enkelte feil eller om forfatterne har trukket frem studier som ikke er representative for dagens kunnskap. Etter min vurdering gir boken først og fremst en god oversikt belyst med interessante eksempler, blant annet et innblikk i hvordan barn, eldre og eliteutøvere responderer på trening. De som søker kunnskap om hvordan eliteidrettsutøvere driver utholdenhetstrening, bør lese annen litteratur.

  Fire kapitler omhandler nevrofysiologisk adaptasjon. Hvordan lærer vi bevegelser og hvordan kan vi opprettholde det vi har lært når vi blir gamle? I debatten om fysisk aktivitet blant unge tenner forfatterne en brannfakkel når de hevder at det store frafallet i idrett i ungdomsalder skyldes at basale bevegelsesferdigheter ikke er godt nok innøvd blant barn.

  Noen vil mene at psykologiske aspekter (fire kapitler) ved bevegelse har fått for stor plass. Kunnskap om motivasjon, angst, psykologiske ferdigheter og sosial læringsteori er imidlertid viktig for alle som vil promotere bevegelse. Hva hjelper det om råd om økt fysisk aktivitet er riktige dersom vi ikke får befolkningen til å bevege seg mer?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media