Lærerikt om helse og politikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  O’Mullane, Monica

  Integrating health impact assessment with the policy process

  Lessons and experiences from around the world. 218 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-963996-0

  Health impact assessment (HIA), på norsk helsekonsekvensutredninger (HKU), er utviklet for å støtte politikkutvikling og søker å kartlegge konsekvenser for folkets helse av planer, prosjekter, tiltak og politikk innenfor ulike sektorer. Det endelige målet er på en systematisk og omfattende måte å predikere helsekonsekvenser og informere om dette i beslutnings- og politiske prosesser.

  I Norge ble helsekonsekvensutredninger en forskriftsfestet del av planlegging knyttet til plan- og bygningsloven fra 2008, og ligger implisitt også i folkehelseloven. Slik sett er Norge kommet langt i forhold til flere andre land som har skrinnere lovgivning på feltet. I Norge, som i flere andre land, foregår det arbeid med hvordan helse skal dekkes (indirekte via miljø, gjennom epidemiologi, sosiologi og/eller økonomi eller annet), analysemetodikk og ikke minst hvordan slike konsekvensutredninger skal kommuniseres og integreres i politikkutviklingen.

  I et introduksjonskapittel redegjør forfatterne kort for historisk og metodisk grunnlag for helsekonsekvensutredninger. I den resterende delen presenterer de erfaringer fra praksis og forskning på forholdet mellom helsekonsekvensutredninger og politikk i ulike land over hele verden. Tross presentasjon av landenes politiske og forvaltningsmessige systemer er kapitlene rimelig korte, og de er bygd opp med sjekklister, anbefalinger og læringspunkter som befordrer både forståelse og anvendelse.

  Styrken er at bidragsyterne, uten et for omfattende sideantall, gir et bredt empirisk tilfang i forhold til å sette teori ut i praksis – på et tverrfaglig krevende felt som spenner over et stort forvaltningsspekter. Slik sett dekker boken både folkehelse, miljø- og samfunnsvitenskapelige disipliner og vil være interessant for aktører innenfor både fag, forvaltning og politikk, forskning og undervisning. Boken bygger opp under Verdens helseorganisasjons konsept Helse i all politikk, men er like relevant for Norge som har endret konseptet noe til Helse i alt vi gjør.

  For den som vil gå dypere inn i teori, er det behov for å supplere med annen litteratur, noe det er henvisninger i teksten til. Ønsker man å gå inn på mer praktiske sider, er det også rikelig med henvisninger til aktuelle prosjekter.

  Alt i alt en bok som jeg anser som overkommelig, leseverdig og relevant, også for norske lesere med interesse og engasjement for helse, samfunn og politikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media