Pedagogisk om familievold

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fleischer, Anne Vibeke

  Mølbak, Rikke

  Au! De voksne slår!

  Emma og Rasmus lever med vold. 55 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 168

  ISBN 978-82-05-44856-8

  Fleischer, Anne Vibeke

  Mølbak, Rikke

  En ørefik på vei

  Lucas og Maja lever med vold. 56 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 168

  ISBN 978-82-05-44855-1

  Familievold har lenge vært et skambelagt ikke-tema, men blir nå trukket mer og mer frem i offentligheten som både et personlig og samfunnsmessig problem. Disse to heftene gir veiledning om hvordan man kan snakke med barn om et tema som barnet av lojalitet prøver å holde skjult. Dette krever en grunnleggende relasjon, og heftene retter seg derfor i hovedsak mot voksne som barnet kjenner over tid, som førskolelærere, lærere, besteforeldre eller bestevenners foreldre. Forfatterne presiserer at hensikten med heftene er å hjelpe barn til å forstå at det er lov å snakke om vanskelige følelser og at det er mulig å få hjelp. Det siste er ikke minst viktig, for volden opphører ikke av seg selv bare ved at barnet snakker om den. Heftene har derfor også henvisninger til relevante nettsteder der den voksne kan få hjelp til å følge opp det barnet har fortalt.

  Heftene er bygd opp over samme lest, men tilpasset ulike aldersgrupper, 4 – 8 år (Au! De voksne slår!) og 9 – 13 år (En ørefik på vei). I et kort forord presenteres de to barna vi møter i de respektive heftenes fortellinger, deretter følger hoveddelen som består av små, enkeltstående fortellinger om ett av barna med beskrivelser av en hverdagssituasjon der barnet blir utsatt for vold, og til slutt et etterord beregnet på den voksne. Tanken er at den voksne skal lese en passende historie for eller sammen med barnet og invitere til en samtale om det leste, enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt.

  Det anbefales at den voksne leser etterordet først og at man har lest hele heftet før man setter seg ned og leser det sammen med et barn. Det er nok en klok anbefaling fra forfatternes side: Er man for ivrig kan det fort virke mot sin hensikt – man skremmer barnet mer enn man hjelper det.

  Den «voksne» teksten er enkel, lett forståelig og krever ingen spesiell forkunnskap. Her forklares hva familievold er og generelt om barns reaksjoner og atferd. Heftene kan brukes som tilleggsmateriale i grunnutdanningen av pedagoger, enten det er førskolelærere, lærere eller barnevernspedagoger, og de kan være nyttig lesing for alle som samarbeider med disse faggruppene til barns beste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media