LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Mange leger er perfeksjonister. Er det mulig å tenke seg noe annet?

  Bare det beste er godt nok

  Legestudenter er kritiske til legeassistert selvmord

  Legestudenter er kritiske til legeassistert selvmord

  Eutanasi og legeassistert selvmord bør ikke bli lov. Dette mener et flertall av medisinstudentene i en spørreskjemaundersøkelse. Legalisering av legeassistert selvmord ved terminal sykdom hadde større tilslutning enn ved andre situasjoner. Andelen som støttet legalisering var betydelig lavere enn i tilsvarende undersøkelser i befolkningen.

  Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord

  Sjelden sykdom med tarm- og skjelettforandringer

  Sjelden sykdom med tarm- og skjelettforandringer

  Curraninos syndrom er en sjelden, autosomalt dominant arvelig sykdom med en kombinasjon av bl.a. sakrale og anorektale anomalier. Symptomene varierer, men med forstoppelse som hovedproblem. 29 slike pasienter er behandlet ved Rikshospitalet de siste 50 årene.

  Currarinos syndrom ved Rikshospitalet 1961 – 2012

  Når kuttes navlesnoren?

  Når kuttes navlesnoren?

  Tidspunktet for avnavling ved fødsel varierer betydelig mellom norske fødeinstitusjoner. Under halvparten av fødeenhetene hadde skriftlige rutiner for prosedyren. Mye tyder på at sen avnavling er gunstig, spesielt hos premature. Norske retningslinjer etterlyses.

  Avnavling ved fødsel – praksis ved norske fødeinstitusjoner

  Ikke influensavaksine til helsepersonell?

  Ikke influensavaksine til helsepersonell?

  Gjennomgått influensa minsker risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte med et nytt influensavirus. Helsepersonell bør derfor ikke stå på listen over dem som anbefales å ta årets vaksine, skriver tre vaksineforskere i en kronikk. Man bør heller satse på intensivert vaksinering av risikogruppene.

  Influensavaksine – til hvem?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media