LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Mange leger er perfeksjonister. Er det mulig å tenke seg noe annet?

Bare det beste er godt nok

Legestudenter er kritiske til legeassistert selvmord

Eutanasi og legeassistert selvmord bør ikke bli lov. Dette mener et flertall av medisinstudentene i en spørreskjemaundersøkelse. Legalisering av legeassistert selvmord ved terminal sykdom hadde større tilslutning enn ved andre situasjoner. Andelen som støttet legalisering var betydelig lavere enn i tilsvarende undersøkelser i befolkningen.

Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord

Sjelden sykdom med tarm- og skjelettforandringer

Curraninos syndrom er en sjelden, autosomalt dominant arvelig sykdom med en kombinasjon av bl.a. sakrale og anorektale anomalier. Symptomene varierer, men med forstoppelse som hovedproblem. 29 slike pasienter er behandlet ved Rikshospitalet de siste 50 årene.

Currarinos syndrom ved Rikshospitalet 1961 – 2012

Når kuttes navlesnoren?

Tidspunktet for avnavling ved fødsel varierer betydelig mellom norske fødeinstitusjoner. Under halvparten av fødeenhetene hadde skriftlige rutiner for prosedyren. Mye tyder på at sen avnavling er gunstig, spesielt hos premature. Norske retningslinjer etterlyses.

Avnavling ved fødsel – praksis ved norske fødeinstitusjoner

Ikke influensavaksine til helsepersonell?

Gjennomgått influensa minsker risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte med et nytt influensavirus. Helsepersonell bør derfor ikke stå på listen over dem som anbefales å ta årets vaksine, skriver tre vaksineforskere i en kronikk. Man bør heller satse på intensivert vaksinering av risikogruppene.

Influensavaksine – til hvem?

Anbefalte artikler