Dypdykk i glomerulonefritter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chen, Nan

  New insights into glomerulonephritis

  Pathogenesis and treatment. 256 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 198

  ISBN 978-3-318-02389-3

  Dette er noe for nefrologer og andre med interesse for nyresykdommer. Mye ny viten om patogenese og behandling av glomerulonefritter er kommet til de siste årene, og boken er derfor svært relevant som oppdatering av aktuell kunnskap. Den består av 24 artikler skrevet av noen av verdens fremste forskere i feltet, fra både den vestlige verden og Kina. Alle forfatterne oppgir rikelig med oppdaterte referanser. Redaktørens intensjon er, som hun sier i forordet, todelt: Dette skal være en vitenskapelig oppdatering og en demonstasjon av det vesentlige kinesiske bidraget, som hun håper skal virke som en brobygger mellom kinesisk og vestlig forskning. 13 av de 24 artiklene utgår fra forskningsmiljøer i Shanghai, hvilket er imponerende.

  Etter fire innledende artikler følger et dypdykk i IgA-nefropati, fokal segmental glomerulosklerose (FSGS)/Minimal Change (MC), membranøs nefropati (MG), membranoproliferativ glomerulonefritt (MPGN) og til slutt et kapittel om halvmånenefritt. Språket er gjennomgående meget godt. Det er god layout og relativt få, men gode illustrasjoner – ikke mange histologiske bilder, men dette er da heller ingen lærebok. Papiret er førsteklasses. Innbindingen gjør at den ikke passer i lommen, den bør stå på nyreseksjonen som oppslagsbok. Dette er kompakt stoff – tungt å lese fra perm til perm, fullpakket med komplisert patogenese og immunologi.

  Jeg vil spesielt fremheve bidraget til Gerald B. Appel, som ikke overraskende er en glimrende oversikt over membranoproliferativ glomerulonefritt, gammel og ny klassifisering, mekanismer og sammenheng med atypisk hemolytisk-uremisk syndrom og alternativ komplementaktivering. En flott figur bidrar til klargjøring av en komplisert patogenese. Det hele avsluttes med en oversikt over moderne behandling av tilstanden.

  I en artikkelsamling som denne kan man ikke unngå en del overlapping, men jeg synes egentlig ikke det skjemmer, siden de fleste ikke vil lese den fra a til å, men bruke den som oppslagsbok. Jeg savner et avsnitt om hivassosiert nefritt. Jeg la også merke til at fiskeoljebehandling ikke var drøftet som behandling av IgA-nefritt, noe som fremdeles er kontroversielt. At det fremlegges tall som er mer aktuelle for Kina enn for oss, kan jeg godt leve med.

  Patogenese og ikke minst behandling av glomerulonefritter er en utfordring. Dette er et viktig bidrag på et felt som stadig endres, og den må derfor jevnlig oppdateres. Den kan anbefales på det varmeste til alle som er interessert i nyresykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media