Tvilsom kritikk av elektrokonvulsiv behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 18/2013 kommer Roar Fosse med en rekke påstander om elektrokonvulsiv behandling (ECT) (1). Jeg har gått grundig gjennom alle punktene og kan her bare berøre de viktigste.

  Mer langsom aktivitet i hvile-EEG etter elektrokonvulsiv behandling betyr ikke svekkede hjernefunksjoner, som Fosse hevder. Ved depresjon er pasienten anspent og grublende med økt høyfrekvent EEG-aktivitet (2). Etter elektrokonvulsiv behandling avtar dette, og uspesifikk, langsom aktivitet øker på grunn av bedre evne til avkobling. Ved aktivering under registreringen forsvinner denne økningen (3).

  Kortvarig, lett kortisolstigning etter den enkelte elektrokonvulsive behandlingen gir neppe «svekkelse», bl.a. fordi den normale støtvise kortisolutskillingen har langt høyere topper (4). Vedvarende hyperaktivitet i hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen (HPA-aksen) ved depresjon normaliseres av effektiv elektrokonvulsiv behandling. Kortikotrofinutløsende hormon reduseres. Økning av nevroner, endotelceller, dendritter og synapser i hippocampus etter elektrokonvulsiv behandling tyder på normalisering etter depresjon. Vedvarende aktivering av HPA-aksen svekker dette. Volumet av hippocampus er redusert ved depresjon, men øker etter elektrokonvulsiv behandling, motsatt som ved skade (5) – (7).

  Fosse mener at to dyrestudier dokumenterer at elektrokonvulsiv behandling medfører «celledød» i gyrus dentatus (8). Ingen av disse studiene har relevans for klinisk elektrokonvulsiv terapi fordi det ble brukt skadelige stimuleringsmåter. Sju andre kvantitative studier på rotte viste intet nevrontap, og én viste økt antall kornceller og volum av hippocampus. I nye studier på rhesusaper med modifisert elektrokonvulsiv behandling, som hos mennesker, fant man ingen endring i volum eller celletall, men økning av prekursorcelleproliferasjon og et nevrobeskyttende genprodukt (9).

  Autopsier har ikke vist celletap eller gliose, og computer- og magnettomografi har ikke vist endringer etter elektrokonvulsiv terapi. Magnetisk resonansspektroskopi har vist uendret celletall i hippocampus og normalisering av et for lavt signal for dendritter og synapser (10).

  Relevante studier viser altså at elektrokonvulsiv behandling ikke gir hjerneskade, men endringer som motvirker depresjon (5) – (7, 9, 10).

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 29.10.2013. http://tidsskriftet.no/article/3065527/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media