Frokost er godt for hjertet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De som spiser frokost, har lavere risiko for å utvikle koronarsykdom enn de som ikke gjør det, viser en amerikansk studie.

  Kunnskapen om betydningen av måltidsmønstre for sykdomsrisiko er begrenset. Dagens retningslinjer for kosthold inneholder derfor få råd om spesielle måltidsmønstre. En amerikansk kohortstudie har fulgt kostvanene til nesten 27 000 friske mannlige helsearbeidere i 16 år (1). I løpet av observasjonstiden fikk 1 527 av dem diagnostisert koronarsykdom. De som oppga at de ikke spiste frokost, hadde 27 % høyere relativ risiko for å utvikle koronarsykdom enn dem som spiste frokost. Det var ingen sammenheng mellom antall måltider per dag og risiko for koronarsykdom.

  – Det er litt overraskende og svært interessant at det ikke å spise frokost fremstår som en uavhengig risikofaktor for koronarsykdom, sier Helen Engelstad Kvalem, førsteamanuensis i ernæring ved Bjørknes Høyskole og tilknyttet Folkehelseinstituttet.

  – Man kan tenke seg flere mulige forklaringer på sammenhengen mellom frokostvaner og koronarsykdom, slik som generelt usunne matvaner, overvekt, søvnapné, treningsvaner og røykevaner. I denne studien ble det korrigert for kjente risikofaktorer, og deltakerne var godt karakterisert. Det er også viktig å merke seg at kun dagtidarbeidere var inkludert, ettersom nattarbeidere har vist seg å ha høyere risiko for koronarsykdom. Siden studien kun omfattet menn, må videre studier naturligvis også inkludere kvinner dersom man skal fastslå betydningen av frokost. Selv med denne innvendingen kan man gjerne si at studien gir et bedre grunnlag for å anbefale folk å spise frokost, sier Kvalem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media