Risiko for hjerte- og karhendelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 18/2013 (1) refereres det til en undersøkelse hvor man har funnet at lave vitamin D-nivåer var assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom bare hos hvite, ikke hos andre etniske grupper. Tidligere undersøkelser har vist at svarte amerikanere har økt risiko for hjerte- og karhendelser sammenliknet med hvite amerikanere. Forskjellen er assosiert med kjente risikofaktorer. I en befolkning med multietnisk bakgrunn er det derfor ulik risikoprofil. Det mest interessante ved denne undersøkelsen er kanskje at når mennesker flytter til andre breddegrader, enten det er nordover eller sydover, slår dette ulikt ut i helserisikofaktorer. Og for mange sykdommer gir det økt risiko å flytte til nordlige breddegrader. Men det er ganske sikkert flere geografiske risikofaktorer enn lavt nivå av vitamin D.

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 11.9.2013. http://tidsskriftet.no/article/3065990/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media