Ghrelinets historie

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Benso, Andrea

  Casanueva, Felipe F.

  Ghigo et , Ezio

  The ghrelin system

  171 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 180

  ISBN 978-3-8055-9908-5

  Først var der en reseptor … Oppdagelsen av hormonet ghrelin i 1999 er et eksempel på «revers farmakologi» – først fant man reseptoren GHS-R1, deretter en rekke småmolekylære farmakologiske substanser som virket på denne reseptoren. Så, etter intens og spennende leting gjennom lang tid, fant en japansk forskergruppe, ledet av Masayasu Kojima og Kenji Kangawa, reseptorenes endogene ligand ghrelin. Peptidet ble funnet uttrykt i celler – ikke i hypothalamus eller andre deler av sentralnervesystemet som man hadde ventet, men helt uventet i magesekken!

  I denne boken fortelles historien om ghrelinsystemet frem til i dag på en engasjerende, spennende og lettlest måte. De 16 kapitlene, med ulike forfattere, spenner fra biokjemi via fysiologi, patofysiologi og farmakologi til mulige kliniske anvendelser. Ghrelin har vist seg å ha en rekke effekter i tillegg til stimulering av veksthormonsekresjonen og appetitten. Hormonet virker inn på flere andre nevroendokrine og metabolske akser og har ikke minst viktige effekter på insulinsekresjonen og glukosestoffskiftet. Svært interessant er alle reguleringsmekanismene og mulige angrepspunkter for farmakologisk manipulasjon av systemet: Det 28 aminosyrer lange polypeptidet må acetyleres før det er aktivt – derved er både reguleringsenzymet og den uacetylerte formen mulige farmakologiske mål. I den intense jakten på farmakologiske løsninger på fedme- og diabetesepidemien er det naturlig at ghrelin, som det eneste kjente appetittøkende hormonet, er en attraktiv kandidat for farmakologisk forskning.

  Selv om teksten er lettlest er nok målgruppen fagfolk med mer enn middels interesse for appetittregulering og nevroendokrinologiske reguleringsmekanismer. Men med så mangfoldige virkninger som gastrointestinal motilitetsregulering, kardiovaskulær påvirkning og mulige assosiasjoner til anorexia nervosa, kakeksi og diabetes kan nok mange ulike faggrupper finne interessante kapitler her. Med god og enkel nettilgang til både oversiktsartikler og spesiallitteratur om emnet tror jeg det er de spesielt interesserte som vil kjøpe denne ganske kostbare boken.

  Layouten er også ganske kjedelig med bare et par fargeillustrasjoner, mye tekst og for få gode og oversiktlige tabeller og illustrasjoner. Noen av kapitlene skjemmes også av en del forkortelser som ikke forklares, og det kunne godt vært et register over forkortelsene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media