Samfunnsmedisin i vinden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kirsten Toft brenner for samfunnsmedisinen. Nå gleder hun seg til å brette opp ermene og gyve løs på oppgaven som ny LSA-leder.

  – Det er mange saker å ta tak i, sier den nye LSA-lederen Kirsten Toft som ønsker innspill, ris og ros fra medlemmene. Foto…
  – Det er mange saker å ta tak i, sier den nye LSA-lederen Kirsten Toft som ønsker innspill, ris og ros fra medlemmene. Foto Legeforeningen

  – Ernst Horgen har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for samfunnsmedisinerne i sin tid som leder for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA). Jeg har store sko å fylle, men jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier den nyvalgte lederen. Toft har allerede en lang karriere bak seg som tillitsvalgt i Legeforeningen. Tillitsvalgkarrierens spede begynnelse startet i Yngre legers forening mens hun var i turnustjeneste ved Sandnessjøen sykehus. Veien videre gikk via lederverv i Nordland legeforening og Regionsutvalg Nord til to perioder i Legeforeningens sentralstyre. Hun gikk ut av sentralstyret høsten 2013, men tillitsvalgtkarrieren ble ikke avsluttet med det. I september overtok hun vervet som LSAs leder.

  Variert og spennende fag

  Variert og spennende fag

  – Samfunnsmedisin er faget jeg brenner for. Spenningsfeltet mellom politikk, samfunnsutvikling og medisin griper inn i så mange felt at arbeidsdagen alltid er variert og spennende. Mange oppfatter nok den samfunnsmedisinske spesialiteten som en noe diffus gren av medisinen. Det er viktig for meg i dette vervet å synliggjøre samfunnets behov for samfunnsmedisinens kompetanse. Jeg mener denne kompetansen er viktig både i kommunehelsetjenesten, i stat og helseforvaltningen for øvrig. Den samfunnsmedisinske spesialiteten er i vinden og det er gledelig. Det utdannes flere spesialister i samfunnsmedisin nå enn på veldig lang tid. Kvinnene er også på full fart inn i den tidligere mannsdominerte spesialiteten, sier Toft fornøyd. Selv håper hun å være ferdig spesialist i løpet av to til tre år.

  Bygge faglige nettverk

  Bygge faglige nettverk

  Toft har et spennende nytt styre med seg i LSA som representerer diversiteten i foreningen, med ulik bakgrunn og arbeidstilhørighet. Satsingsområdene for styret i den neste perioden vil være samfunnsmedisinernes lønns- og arbeidsvilkår, økt rekruttering til samfunnsmedisinske stillinger samt å bygge opp om gode faglige nettverk over det ganske land. Det planlegges å arbeide med videre politikkutvikling og høringer, i tillegg til at styret ønsker å bidra inn i råd og utvalg i Legeforeningen.

  Tar gjerne imot innspill

  Tar gjerne imot innspill

  – Det er mange saker å ta tak i, sier Toft, som legger til at hun gjerne tar imot innspill, ris og ros fra medlemmene i LSA. Vi håper å få til en større grad av kommunikasjon med medlemsmassen, sier hun og røper at årlige medlemsmøter i ulike deler av landet er under planlegging. LSAs arbeid skal gjenspeile medlemmenes behov. Det er derfor viktig at vi har god kontakt med medlemmene slik at styrets arbeid er gjenkjennbart. Jeg ser fram til to spennende år, avslutter Toft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media