Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Erlend Hem

Leder

Brev til redaktøren

Rettelse

Gunnar Kvåle

Kommentar og debatt

Lillian Reiter
Karl O. Nakken

Fra andre tidsskrifter

Odd Terje Brustugun

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Medisinen i bilder

Mirza Jusufovic
Ane Eidahl Konglund
Mona Kristiansen Beyer
Espen Dietrichs
Mona Skjelland

Noe å lære av

Anders Hommerstad
Kirsten Sundby Hall
Bodil Bjerkehagen
Trond H. Eskild
Odd Geiran
Erik Øie

Kronikk

Jon Geir Høyersten
Siri Nome
Heidi Andersen
Ludvig N.W. Daae
Tale Norbye Wien

Personlige opplevelser

Karin Alice Mikkelsgård

Språkspalten

Petter Gjersvik
Jon Amund Kyte

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Jon Geir Høyersten
May-Lill Johansen
Bjørn Hofmann

Legelivet

Kristin Viste
Thorstein B. Harbitz
Øivind Larsen

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing

Gjesteskribent