m2014/18
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Rettelse
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media