Solberg-regjeringens første statsbudsjett

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen forventer en tydelig retning i statsbudsjettet som legges frem 8. oktober.

Etter forrige stortingsvalgkamp inntok Fremskrittspartiet og Høyre regjeringskorridorene etter åtte års rødgrønt styre.

Under valgkampen lovet både Arbeiderpartiet og Høyre tolv milliarder i friske midler til spesialisthelsetjenesten fordelt over fire år. Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag var omlag 155 milliarder kroner i budsjettet som ble lagt frem av den avtroppende Stoltenberg-regjeringen. Spesialisthelsetjenesten ble tilført 2 053 mill. kroner i 2014-budsjettet. Dette var langt under lovnaden som ble gitt i valgkampen.

Statsbudsjettet 2014 viste at helse heller ikke denne gang ble budsjettvinneren. Samtlige andre departementer hadde en større budsjettvekst sammenliknet med saldert budsjett 2013 enn helse.

Posisjon gir ansvar for å gjennomføre

Høyre spesifiserte at av de friske midlene på 12 milliarder skulle seks milliarder brukes til økt aktivitetsvekst. Den andre halvparten skulle brukes til å styrke kvaliteten i de offentlige sykehusene.

Fritt behandlingsvalg, økt oppmerksomhet på psykisk helse og rusbehandling, reduksjon av byråkrati og helsekøer har også vært signaliserte fanesaker fra helseminister Bent Høie og regjeringen.

Legeforeningen har derfor forventinger til at Regjeringen Solbergs første budsjett vil vise en tydelig retning og at lovnadene fra forrige valgkamp blir holdt når de nå er i posisjon.

Du kan følge Legeforeningens meninger og kommentarer om Statsbudsjettet 2015 på Legeforeningens nettsider budsjettdagen 8. oktober.

Anbefalte artikler