Kostbare tillitsbrudd

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

En helt avgjørende forutsetning for å bevare et offentlig helsevesen er at befolkningen har tillit til at de vil få hjelp ved alvorlig sykdom. I løpet av tre år er antall pasienter som betaler av egen lomme for å bli undersøkt ved Aleris, landets eneste private kreftinstitusjon, tidoblet – fra 70 til 750 per måned. Dette er kostbart for den enkelte, men kan vise seg å bli enda mer kostbart for fellesskapet.

Å vente på videre utredning og behandling når det er mistanke om alvorlig sykdom, er en stor belastning. Det er forståelig at de som har anledning, betaler med egne penger for å få mer klarhet i situasjonen. Men når folk begynner å tvile på om de vil få hjelp når de virkelig trenger det, undergraves tilliten til det offentlige helsevesen. Da vil private tilbud og forsikringsordninger av et helt annet omfang enn det vi har i dag, tvinge seg frem. Brudd på ventetidsgarantier er tillitsbrudd – og det koster.

Anbefalte artikler